Bộ Công Thương ban hành Quyết định quy định về giá bán điện

Ngày 12/3/2015, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2256/QĐ-BCT quy định về giá bán điện. Thời gian áp dụng giá bán điện mới bắt đầu từ ngày 16/3/2015.

Theo đó, mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.622,01 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Thời gian áp dụng giá bán điện bắt đầu từ ngày 16/3/2015.

Chi tiết Quyết định số 2256/QĐ-BCTvà Giá bán điện xem tại đây :Giabandien.pdf

www.moit.gov.vn