Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1650/TTr - SCT 10/12/2019 Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2019 - 2030
1659/SCT-VP 10/12/2019 V/v triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến
1651/SCT-VP 10/12/2019 V/v đăng ký nội dung rà soát, đánh giá TTHC năm 2020
1652/SCT-VP 10/12/2019 V/v góp ý Dự thảo Đề án thành lập Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công
1645/BC-SCT 09/12/2019 Kết quả thực hiện công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2019
1647/BC-SCT 09/12/2019 Kết quả công tác thông tin đối ngoại năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
1642/KH-SCT 05/12/2019 Đào tạo, bồi dưỡng của Sở Công thương năm 2020
1621/SCT-QLNL 04/12/2019 V/v giới thiệu, đề cử các đơn vị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tham dự Chương trình “Năng lượng bền vững” năm 2019
1630/SCT-QLCN 04/12/2019 V/v xin ý kiến thẩm định đối với Hồ sơ bổ sung vào Quy hoạch CCN Phạm Ngũ Lão – Nghĩa Dân- Toàn Thắng
1629/SCT-QLCN 04/12/2019 V/v thẩm định đối với Hồ sơ thành lập CCN Yên Phú
1628/SCT- QLCN 04/12/2019 V/v thẩm định hồ sơ đề nghị bổ sung Quy hoạch CCN Minh Khai, huyện Văn Lâm (lần
1627/SCT- KTAT 04/12/2019 V/v Báo cáo kết quả triển khai Chương trình phối hợp 90 về an toàn thực phẩm năm 2019
1637/KH-SCT 04/12/2019 Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động tại tỉnh Hưng Yên
312/QĐ-SCT 03/12/2019 Về việc thành lập Tổ thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm đối với chi nhánh Hưng Yên – Công ty cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp Vincommerce
311/QĐ-SCT 03/12/2019 Về việc thành lập Tổ thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm đối với công ty cổ phần thương mại bia Hà Nội – Hưng Yên 89
1 2 3 4 5 6    
°
1685 người đang online