Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
480/BC-SCT 31/03/2020 Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
481/SCT-VP 31/03/2020 Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
482/SCT-VP 31/03/2020 V/v đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng do Sở Nội vụ tổ chức
483/CTr-SCT 31/03/2020 Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Sở Công Thương
485/SCT-KH 31/03/2020 V/v ý kiến thẩm tra dự án của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Khôi Nguyên Hưng Yên
486/SCT-KH 31/03/2020 V/v ý kiến thẩm tra dự án của các Công ty dự kiến được tách ra từ Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân An Phú Hưng Yên
487/KH-SCT 31/03/2020 Công tác phòng, chống tham nhũng của ngành Công thương năm 2020
477/SCT-VP 30/03/2020 Về việc tham gia ý kiến vào các bản dự thảo
478/BC-SCT 30/03/2020 Tình hình sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhu yếu phẩm phục vụ đời sống nhân dân và vật tư y tế phòng, chống dịch covid-19
479/SCT-TT 30/03/2020 V/v xây dựng Kế hoạch nâng cao chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2020
470/SCT-QLNL 27/03/2020 V/v bổ sung, làm rõ hồ sơ điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hưng Yên
471/SCT-KH 27/03/2020 V/v đánh giá công tác quản lý viện trợ năm 2019
472/SCT-VP 27/03/2020 V/v thực hiện đánh giá, xếp loại cán bộ diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý cuối nhiệm kỳ 2015-2020
473/BC-SCT 27/03/2020 Tổng kết thực hiện Kế hoạch số 17/KH-BCĐ ngày 19/01/2018 của Ban chỉ đạo 389 tỉnh
474/SCT-KH 27/03/2020 V/v kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch ứng phó dịch bệnh Covid-19 Tuần từ 20/3-27/3
1 2 3 4 5 6    
°
2078 người đang online