Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1645/SCT-QLCN 29/09/2020 V/v tham gia ý kiến cho đồ án điều chỉnh QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Quán Đỏ
1646/GM-SCT 29/09/2020 Giấy mời
1647/SCT- KTAT 29/09/2020 V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP
1648/SCT-VP 29/09/2020 V/v đề nghị trang bị xe chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ
1649/SCT-QLNL 29/09/2020 V/v gửi hồ sơ phục vụ công tác tham gia ý kiến thẩm định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
1632/BC-SCT 28/09/2020 Kết quả sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh Quý III năm 2020 của Sở Công Thương (Số liệu lấy từ ngày 21/6/2020 đến hết ngày 20/9/2020)
1633/SCT-VP 28/09/2020 V/v góp ý vào Dự thảo Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh
1634/GM-SCT 28/09/2020 Thống nhất phương án, giải pháp xử lý vị trí cột 36 thuộc dự án Đường dây và trạm biến áp 110 kV Bãi Sậy
1635/SCT-VP 28/09/2020 V/v báo cáo nguồn sẵn sàng nhập ngũ tháng 10 năm 2020
1636/BC-SCT 28/09/2020 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2020 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2021
1637/SCT-VP 28/09/2020 V/v hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo
1644/SCT-QLNL 28/09/2020 V/v bàn giao tuyến đường dây 476-E28.4 (đường dây 22 kV cấp điện cho Công ty cổ phần dược Hà Hưng)
1642/SCT-KH 28/09/2020 V/v cử cán bộ tham gia Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả dự án khoa học cấp tỉnh
1641/SCT-KH 28/09/2020 V/v tham gia ý kiến Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị Quyết số 128/NQ-CP ngày 11/9/2020 của Chính phủ
1643/SCT-QLTM 28/09/2020 V/v phối hợp báo cáo Tổng kết 05 năm thực hiện hiện Đề án Tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020
1 2 3 4 5 6    
°
397 người đang online