Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1061/SCT-TT 21/08/2019 Vv cung cấp thông tin điều tra, khảo sát đánh giá tình hình thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về môi trường trong lĩnh vực của ngành Công Thương
1040/BC-SCT 15/08/2019 Kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra
1033/SCT-QLTM 15/08/2019 V/v góp ý cho dự an điều chỉnh của Cty TNHH Phòng sạch An Mỹ
1034/SCT-QLTM 15/08/2019 V/vb góp ý cho dự án điều chỉnh của Cty CP Nhựa Tiến Đạt
1035/SCT-QLTM 15/08/2019 V/v góp ý cho dự án của Chi nhánh xăng dầu Hưng Yên
1036/SCT-QLTM 15/08/2019 V/v góp ý cho dự án điều chỉnh của Cty TNHH Eiger Việt Nam
1037/SCT-QLTM 15/08/2019 V.v góp ý cho dự án điều chỉnh của Cty TNHH dịch vụ thương mại vận tải Việt Hải
1038/SCT-QLTM 15/08/2019 V/v góp ý cho dự án điều chỉnh của Cty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Huyền Vũ
1039/SCT-QLTM 15/08/2019 V/v góp ý cho dự án điều chỉnh của Cty Cp Giầy Hưng Yên
1043/BC-SCT 15/08/2019 Kết qủa kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh của HTX dịch vụ tổng hợp xã Hùng Cường
1023/SCT-QLCN 14/08/2019 V/v bổ sung hồ sơ thành lập CCN Văn nhuệ và CCN Vân Du-Quang Vinh huyện Ân thi
1019/SCT-QLTM 13/08/2019 V/v góp ý cho dự án điều chỉnh của Cty CP đầu tư Quỳnh Trang
1018/SCT-QLTM 13/08/2019 V/v góp ý cho dự án của Cty CP đầu tư phát triển Hải Hưng
1017/SCT-QLTM 13/08/2019 V/v tham gia góp ý cho dự án của Cty TNHH sản xuất, thương mại Tùng Ngọc
1020/BC-SCT 13/08/2019 Kết quả thực hiện Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020
1 2 3 4 5 6    
°
884 người đang online