Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1316/SCT-QLTM 10/08/2020 V/v cảnh báo hiện tượng nhập lậu hương nhang vào thị trường Ấn Độ
1317/SCT-QLTM 10/08/2020 V/v tham gia ý kiến cho dự án của Công ty CP đầu tư dịch vụ tổng hợp Trường Thành
1318/SCT-TT 10/08/2020 V/v đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy chế của UBND tỉnh
1319/SCT-QLCN 10/08/2020 V/v tham gia góp ý về Dự thảo Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025
1320/SCT-QLTM 10/08/2020 V/v báo cáo tình hình thị trường, giá cả hàng hóa trước tình hình dịch Covid-19
1305/SCT-KTAT 07/08/2020 V/v đánh giá tình hình triển khai thực hiện Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng
1306/SCT-VP 07/08/2020 V/v tham gia ý kiến với dự thảo Đề án, tờ trình và Quyết định tổ chức lại ban quản lý bến xe bến thủy Hưng yên
1300 /SCT-KH 06/08/2020 V/v: Tổ chức Hội nghị giao thương trực tuyến tiêu thụ Nhãn lồng với các doanh nghiệp Trung Quốc
1297/SCT-Q LTM 06/08/2020 V/v góp ý cho dự án của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ giải trí Đức Hạnh
1298/SCT-QLNL 06/08/2020 V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình
1299/SCT-QLNL 06/08/2020 V/v tham gia kiến vào đề án bổ sung dự án xuất tuyến sau các TBA 110 kV vào quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2025
1301/SCT-QLTM 06/08/2020 V/v thông tin về Quyết định đính chính Thông tư Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định TM tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu
1302/SCT-QLTM 06/08/2020 V/v tổng kết việc thực hiện Tháng khuyến mại tập trung Quốc gia 2020-Vietnam Grand Sale 2020
1303/SCT-VP 06/08/2020 V/v tham gia ý kiến dự thảo Sửa đổi, bổ sung Nghị định 101/2017/NĐ-CP
1281/SCT-QLCN 05/08/2020 V/v rà soát việc thực hiện Quy hoạch phát triển CCN tỉnh và tiếp nhận dự án đầu tư vào CCN
1 2 3 4 5 6    
°
19 người đang online