Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
02/QÐ-SCT 08/01/2020 Về việc kiện toàn đội Thanh niên xung kích Cơ quan Sở Công Thương
39/KH-SCT 08/01/2020 Thực hiện công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2020
26/KLTT-SCT 06/01/2020 Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động điện lực
27/BC-SCT 06/01/2020 Bổ sung Quy hoạch giai đoạn đến năm 2020 cụm công nghiệp Minh Khai, huyện Văn Lâm
15 /SCT-TT 03/01/2020 V/v cử thành viên tham gia Hội đồng PHPBGDPL tỉnh
16 /BC-SCT 03/01/2020 Kết quả thanh tra, kiểm tra tại các doanh nghiệp năm 2019
01/SCT-KH 02/01/2020 V/v ý kiến thẩm tra dự án của Công ty cổ phần đầu tư đô thị Phúc Thành
03/SCT-QLTM 02/01/2020 V/v góp ý cho dự án của Công ty TNHH CP đầu tư xây dựng và thương mại Phúc Khai Nguyên
04/SCT-QLTM 02/01/2020 V/v tham gia góp ý cho dự án điều chỉnh của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ XNK Đức Thiện
05/BC-SCT 02/01/2020 Kết quả công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019
06/BC-SCT 02/01/2020 Kết quả sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh Quý IV năm 2019 của Sở Công Thương
09/SCT-TT 02/01/2020 V/v đề nghị cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
01/QĐ-SCT 02/01/2020 Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật đối với chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và các đơn vị sản xuất, kinh doanh hàng hóa phục vụ Tết Nguyên Đán năm 2020
361/QĐ-SCT 31/12/2019 V/v công khai ngân sách nhà nước năm 2020
360/QĐ-SCT 31/12/2019 V/v công bố công khai ngân sách nhà nước năm 2020
1 2 3 4 5 6    
°
939 người đang online