Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1814/BC-SCT 28/10/2020 Báo cáo, đánh giá việc thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực ngành nội vụ giai đoạn 2011-2020
1815/SCT-KH 28/10/2020 V/v Phối hợp tổ chức Tuần lễ Cam và nông sản Hưng Yên tại Hà Nội
1816/SCT-KH 28/10/2020 V/v Phối hợp tổ chức Phiên chợ Cam Hưng Yên năm 2020
1817/SCT-QLCN 28/10/2020 V/v tham gia ý kiến cho đồ án QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Đông Khoái Châu
1818/TTr-SCT 28/10/2020 Về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 trên địa bàn các huyện Văn Lâm, Yên Mỹ, Ân Thi
1811/SCT-TT 27/10/2020 V/v hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người”
1813/BC-SCT 27/10/2020 Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
1812/SCT-KH 27/10/2020 V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 03/9/2020 của Chính phủ
1807/BC-SCT 26/10/2020 BC tổng kết Tổ chức Hội nghị “kết nối cung cầu hàng Việt Nam tại thị trường Việt Nam
1806/TB-SCT 26/10/2020 Công ty Cổ phần Hải Trung HD
1808/SCT-QLTM 26/10/2020 V/v hỗ trợ kết nối thông tin dự án Trung tâm giới thiệu sản phẩm (VDH Mall)
1809/SCT-VP 26/10/2020 V/v rà soát hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia
1810 /SCT-KH 26/10/2020 Tham gia ý kiến Dự thảo Đề cương Đề án Làng nghề hoa, cây cảnh gắn với phát triển du lịch nông nghiệp tỉnh
1798/SCT-QLCN 23/10/2020 V/v tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về Công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020 (VIMEXPO 2020)
1799/SCT-QLTM 23/10/2020 V/v xác nhận đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại (Công ty TNHH MTV An An Bách Việt Nam)
1 2 3 4 5 6    
°
403 người đang online