Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
70 /QĐ-SCT 01/06/2020 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2020”
817/SCT-QLTM 01/06/2020 V/v báo cáo tình hình thu mua lúa, gạo và dự trữ lưu thông theo quy định tại NĐ 107/2018/NĐ-CP
818 /SCT-QLTM 01/06/2020 V/v giới thiệu doanh nghiệp tham gia chuỗi sự kiện
819 /SCT-KH 01/06/2020 V/v rà soát, báo cáo hoạt động đấu giá tài sản
820 /SCT-QLTM 01/06/2020 V/v thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
821/SCT-KH 01/06/2020 V/v phối hợp chuẩn bị Hội nghị trực tuyến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tận dụng cơ hội, thực thi hiệu quả Hiệp định EVFTA
806/TTr-SCT 29/05/2020 Về việc cho phép thực hiện gói thầu kiểm toán Báo cáo quyết toán công trình Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Công thương
807/SCT-QLNL 29/05/2020 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện
808/SCT-QLNL 29/05/2020 V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình
809/SCT-VP 29/05/2020 V/v báo cáo thực hiện Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư
812/SCT-QLTM 29/05/2020 V/v đề nghị bổ sung Chợ đầu mối nông sản và thực phẩm Kim Hưng vào Quy hoạch tổng thể mạng lưới chợ toàn quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
814/SCT-VP 29/05/2020 V/v cử cán bộ tham gia Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Hưng Yên
813/BC-SCT 29/05/2020 Về việc thực hiện Nghị quyết số 151/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 về quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
815 /SCT-KH 29/05/2020 V/v: tổ chức Hội nghị trực tuyến Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tận dụng cơ hội, thực thi hiệu quả EVFTA
816 /SCT-QLTM 29/05/2020 V/v Phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều Bắc Giang
1 2 3 4 5 6    
°
601 người đang online