Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

http://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx

Sở Công Thương tổ chức Hội nghị CBCC năm 2022 (20/01/2022)

Chiều ngày 18/01/2022, Ban Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên phối hợp với Ban chấp hành công đoàn Cơ quan Sở tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị...

°
1382 người đang online