http://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx

Thông báo chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện Công ty TNHH Tập đoàn xây... (08/06/2020)

Ngày 04/6/2020, Sở Công Thương Hưng Yên nhận được hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương

°
1428 người đang online