Phát động tham gia cuộc thi “Dữ liệu với cuộc sống”

Đăng ngày 12 - 09 - 2023
100%

Căn cứ công văn số 3128/CAT-PC06 ngày 11/9/2023 của Công an tỉnh Hưng Yên về việc phối hợp phát động cuộc thi “Dữ liệu với cuộc sống”. Lãnh đạo Sở yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở tuyên truyền, vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi theo hướng dẫn như sau:

         

          1. Hướng dẫn tham gia cuộc thi

          1.1. Thời gian thi

          Từ ngày 07/8/2023 đến ngày 24/11/2023; thời gian đăng ký trực tuyến từ ngày 07/8/2023 đến trước ngày 15/9/2023.

          1.2. Nội dung thi

          Các thí sinh được cung cấp dữ liệu mẫu, giả lập về dân cư, căn cước, định danh điện tử và các nguồn dữ liệu hợp pháp khác do Ban Tổ chức cung cấp hoặc thí sinh tự chuẩn bị. Thí sinh cần phải nghiên cứu các sản phẩm công nghệ là phần mềm, phần cứng ứng dụng thực tiễn cuộc sống dưới sự cố vấn của Ban Cố vấn cuộc thi và thuyết trình demo, trình diễn sản phẩm của mình trước Ban Giám khảo cuộc thi.

          Vòng Chung khảo sẽ được đăng tải lên Landing page cuộc thi trên báo điện tử Vnexpress.net để độc giả bình chọn; điểm số sau bình chọn sẽ được cộng vào điểm thưởng trong bảng điểm tổng. Vòng Chung kết cuộc thi sẽ được trực tuyến công khai trên báo chí, truyền hình và các phương tiện thông tin đại chúng.

          1.3.  Hình thức thi

          Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên Landing page của báo điện tử Vnexpress.net và trên trang diendanchuyendoiso.gov.vn.

          2. Trách nhiệm của các phòng, đơn vị

          - Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phòng, đơn vị tham gia Cuộc thi “Dữ liệu với cuộc sống”.

        - Tổng hợp, lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia cuộc thi gửi Văn phòng Sở trước 30/9/2023 để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

(Gửi kèm Kế hoạch, Quy chế và Thể lệ cuộc thi)

          Yêu cầu các phòng, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Kế hoạch-đã nén.pdf

Quy chế-đã nén.pdf

Thể lệ-đã nén.pdf

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Phát triển hạ tầng số(26/01/2024 7:34 SA)

  Ngành công nghiệp hỗ trợ: Nỗ lực chuyển đổi số để hội nhập toàn cầu(16/01/2024 7:24 SA)

  Bộ Thông tin và Truyền thông cập nhật Khung Kiến trúc Chính phủ Điện tử Việt Nam(09/01/2024 7:23 SA)

  Cơ cấu lại ngành Công Thương dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ(19/12/2023 8:55 SA)

  Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số hỗ trợ doanh nghiệp khuyến công chuyển đổi số(15/12/2023 8:53 SA)

  Ra mắt Bộ công cụ đánh giá chuyển đổi số ngành công nghiệp chế biến chế tạo và công nghiệp hỗ trợ...(09/12/2023 1:29 CH)

  °
  5 người đang online