Thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo

Đăng ngày 04 - 07 - 2023
100%

Trong những năm qua, tình hình cung ứng điện trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, đáp ứng đủ điện phục vụ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống sinh hoạt của nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, xét bối cảnh nguồn cung ứng điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo sẽ gặp nhiều thách thức do: (i) tình trạng thủy văn đảm bảo mức phát điện của các nhà máy thủy điện trên hệ thống sông diễn biến theo chiều hướng bất lợi bởi biến đổi khí hậu; (ii) sự phụ thuộc ngày càng sâu rộng vào năng lượng sơ cấp nhập khẩu; (iii) nguồn điện gió, điện mặt trời và các nguồn năng lượng tái tạo khác vẫn còn hạn chế; (iv) nhiệt điện gặp nhiều khó khăn trong mở rộng đầu tư, trong khi đó, nhu cầu điện vẫn tiếp tục tăng ở mức cao, thì việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả phải được xem là giải pháp quan trọng, cấp bách.

Thực hiện Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 26/6/2023 Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo, Sở Công Thương đề nghị các đơn vị sử dụng điện trên 01 triệu kWh/năm trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Xây dựng và thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả như: đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải; thực hiện kế hoạch sản xuất hợp lý; hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị, máy móc có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm; hạn chế tối đa các thiết bị điện hoạt động không tải.

- Lắp đặt, tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời vào hệ thống năng lượng nội bộ; ưu tiên sử dụng các thiết bị được dán nhãn năng lượng hiệu suất cao.

- Các cơ sở sử dụng năng lượng có điện năng tiêu thụ từ 01 triệu kWh/năm trở lên phải tiết kiệm ít nhất 2% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm mỗi năm hoặc phải tiết kiệm ít nhất 2% tổng điện năng tiêu thụ trong năm, rà soát, đảm bảo việc chấp hành, tuân thủ các quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tiết kiệm điện có liên quan.

- Phối hợp với Công ty Điện lực Hưng Yên, đơn vị điện lực tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR) theo Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 08/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030.

Chi tiết Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo xem tại đây:

20.signed.pdf

Kế hoạch 107 tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 2025 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.pdf

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực công nghiệp(29/09/2023 7:27 SA)

  Triển khai thực hiện các Quyết định, Chỉ thị về phát triển điện mặt trời mái nhà trên địa bàn...(04/08/2023 8:24 SA)

  Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm cung ứng điện(08/06/2023 7:40 SA)

  Tăng cường các giải pháp về tiết kiệm điện mùa nắng nóng 2023(18/05/2023 8:42 SA)

  Tổng Công ty Điện lực miền Bắc: Tổ chức hội nghị chung tay cùng khách hàng sử dụng điện tiết kiệm...(07/04/2023 9:08 SA)

  Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị phối hợp tổ chức Giờ Trái đất 2023(26/02/2023 12:23 CH)

  °
  114 người đang online