Công ước Chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn

Đăng ngày 05 - 05 - 2023
100%

Ngày 04/4/2023 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND về Tăng cường thực thi hiệu quả Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn.

Mục tiêu của Kế hoạch là tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung cơ bản của Công ước và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn bằng các hình thức, biện pháp phù hợp với thực tiễn cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn.  

Chi tiết văn bản xem tại đây: Bộ Tài liệu rút gọn.doc

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Từ 01/7/2023 bắt đầu áp dụng quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân(30/06/2023 7:33 SA)

  Các nội dung cơ bản của công tác an toàn, an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian...(23/06/2023 8:18 SA)

  Kế hoạch số 78/KH-UBND về Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để giải quyết tình hình tội...(22/05/2023 2:44 CH)

  Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị(22/05/2023 2:51 CH)

  Các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần...(27/02/2023 8:53 SA)

  Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực...(12/12/2022 8:14 SA)

  °
  141 người đang online