Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị

Đăng ngày 22 - 05 - 2023
100%

Ngày 28/4/2023 Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tỉnh ban hành Kế hoạch số 08/KH-HĐPH về tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dan năm 2023.

Sở Công Thương thực hiện đăng tải Kế hoạch số 08/KH-HĐPH tỉnh và bộ tài liệu Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị để cán bộ, công chức, viên chức Sở và nhân dân nghiên cứu, tìm hiểu.

Chi tiết văn bản xem tại đây:

KH tuyen truyen.pdf

Gioi thieu noi dung Cong uoc quoc te ve quyen dan su chinh tri.doc

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Từ 01/7/2023 bắt đầu áp dụng quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân(30/06/2023 7:33 SA)

  Các nội dung cơ bản của công tác an toàn, an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian...(23/06/2023 8:18 SA)

  Kế hoạch số 78/KH-UBND về Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để giải quyết tình hình tội...(22/05/2023 2:44 CH)

  Công ước Chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn(05/05/2023 4:09 CH)

  Các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần...(27/02/2023 8:53 SA)

  Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực...(12/12/2022 8:14 SA)

  °
  107 người đang online