Ban hành Kế hoạch của Bộ Công Thương thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia năm 2023

Đăng ngày 07 - 04 - 2023
100%

Ngày 04/4/2023, tại Quyết định số 834/QĐ-BCT, Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch của Bộ Công Thương thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia năm 2023.

Trước đó, ngày 23/02/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo.

Chỉ thị nêu rõ: Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, Đề án "phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" (Đề án 06) là đề án quan trọng, đột phá để thực hiện chiến lược này, tạo ra nhiều tiện ích, dịch vụ, mang lại lợi ích thiết thực, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, hiệu quả hơn.

Để tiếp tục triển khai nhiệm vụ, với mục tiêu coi người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ, đồng thời góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số tại Bộ Công Thương, ngày 04/4/2023, Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch của Bộ Công Thương thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia năm 2023. Trong đó phân công rõ các nội dung thực hiện cũng như vai trò trách nhiệm của các đơn vị phụ trách thuộc Bộ Công Thương.

Chi tiết Quyết định số 834/QĐ-BCT xem tại đây: QĐ 834 BCT.pdf

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Phổ cập Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023(26/09/2023 9:28 SA)

  Đẩy mạnh kết nối, hoàn thiện cung cấp ứng dụng định danh điện tử trên Trục Phát triển hợp đồng...(08/08/2023 7:40 SA)

  Sơ kết 2 năm thực hiện Đề án chuyển đổi số tỉnh(25/07/2023 8:55 SA)

  Hợp đồng điện tử có tích xanh: Giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp(21/07/2023 7:21 SA)

  Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số và Đề án 06(14/07/2023 8:53 SA)

  Thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số: Cần đặc biệt quan tâm chiến lược dữ liệu(07/07/2023 7:52 SA)

  °
  158 người đang online