Hướng dẫn thực hiện thanh toán trực tuyến khi nộp hồ sơ TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh

Đăng ngày 24 - 04 - 2023
100%

Nhằm tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp sử dụng hình thức thanh toán trực tuyến khi nộp phí, lệ phí thủ tục hành chính thông qua nền tảng thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia đã được tích hợp với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, Sở Công Thương đăng tải bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện thanh toán trực tuyến khi nộp hồ sơ thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh

Chi tiết bộ tài liệu hướng dẫn xem tại đây: HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN VÀ THANH TOÁN TRỰC TUYẾN(1).pdf

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Hướng dẫn sử dụng tài khoản Vneid trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh(08/11/2023 7:44 SA)

  UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ...(04/07/2023 9:46 SA)

  UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực...(04/07/2023 9:43 SA)

  Nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh(27/06/2023 7:48 SA)

  Thúc đẩy và nâng cao chất lượng cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến(05/06/2023 7:15 SA)

  UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ, giải pháp nâng cao một số chỉ tiêu cải cách nền hành chính tỉnh...(26/05/2023 7:11 SA)

  °
  132 người đang online