Hướng dẫn sử dụng tài khoản Vneid trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh

Đăng ngày 08 - 11 - 2023
100%

Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng tài khoản Vneid để đăng nhập và thực hiện thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.

Sở Công Thương đăng tải tài liệu hướng dẫn để người dân, doanh nghiệp nghiên cứu khi thực hiện thủ tục hành chính.

Hướng dẫn chi tiết xem tại đây: 99b- HD_Đăng nhập tài khoản công dân sử dụng VNeID (1).doc

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Hướng dẫn liên thông dữ liệu giữa Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành và Hệ thống thông tin...(01/03/2024 7:35 SA)

  UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ...(04/07/2023 9:46 SA)

  UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực...(04/07/2023 9:43 SA)

  Nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh(27/06/2023 7:48 SA)

  Thúc đẩy và nâng cao chất lượng cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến(05/06/2023 7:15 SA)

  UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ, giải pháp nâng cao một số chỉ tiêu cải cách nền hành chính tỉnh...(26/05/2023 7:11 SA)

  °
  236 người đang online