Hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Đăng ngày 07 - 10 - 2023
100%

Căn cứ Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 07/9/2023 của UBND tỉnh về Hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Sở Công Thương đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 1709/KH-SCT ngày 05/10/2023 về việc Hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2023 của ngành Công thương

Chi tiết Kế hoạch số 1709/KH-SCT xem tại đây: 05.9 -KH ngày pháp luật VN 2023.pdf

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Một số điểm mới của Luật Giao dịch điện tử năm 2023(23/02/2024 9:13 SA)

  Tìm hiểu Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017(16/01/2024 9:10 SA)

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh(02/01/2024 3:00 CH)

  Cuộc thi trực tuyến về phòng chống tham nhũng, tiêu cực(14/11/2023 8:07 SA)

  Việc xây dựng dự án Luật Căn cước có ý nghĩa rất quan trọng và cần thiết(10/11/2023 7:33 SA)

  Các Luật, Nghị quyết được Quốc hội Khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5.(04/10/2023 9:27 SA)

  °
  62 người đang online