Các Luật, Nghị quyết được Quốc hội Khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5.

Đăng ngày 04 - 10 - 2023
100%

Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội chính thức thông qua 8 Luật, 17 Nghị quyết. Sở Công Thương thực hiện đăng tải nội dung các Luật, Nghị quyết trên cỏng thông tin điện tử Sở để cán bộ, công chức, viên chức Sở và nhân dân nghiên cứu tìm hiểu

Chi tiết văn bản xem tại đây: 

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.pdf

Luật Đấu thầu.pdf

Luật Gía.pdf

Luật giao dịch điện tử.pdf

Luật Hợp tác xã.pdf

Luật Phòng thủ dân sự.pdf

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xuất nhập cảnh.pdf

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.pdf

Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.pdf

Nghị quyết giám sát chuyên đề về việc huy động, quản lý, và sử dụng các nguồn lực phục vụ PCD covid 19.pdf

Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.pdf

Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.pdf

Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.pdf

Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên.pdf

Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021.pdf

Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế.pdf

Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề.pdf

Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT656.pdf

Nghị quyết về Chương trình giám sát Quốc hội năm 2024.pdf

Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.pdf

Nghị quyết về phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.pdf

Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh.pdf

Nghị quyets số 96.pdf

Phổ biến, tuyên truyền các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5.pdf

 

 

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Một số điểm mới của Luật Giao dịch điện tử năm 2023(23/02/2024 9:13 SA)

  Tìm hiểu Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017(16/01/2024 9:10 SA)

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh(02/01/2024 3:00 CH)

  Cuộc thi trực tuyến về phòng chống tham nhũng, tiêu cực(14/11/2023 8:07 SA)

  Việc xây dựng dự án Luật Căn cước có ý nghĩa rất quan trọng và cần thiết(10/11/2023 7:33 SA)

  Hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”(07/10/2023 10:09 SA)

  °
  21 người đang online