UBND tỉnh công bố các chỉ số CCHC và PAPI năm 2022

Đăng ngày 12 - 01 - 2023
100%

Ngày 10/01/2023, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định số 39/QĐ-UBND về việc phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2022; Quyết định số 42/QĐ-UBND về việc phê duyệt và công bố chỉ số nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2022.

Cải cách hành chính (CCHC) được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thời gian qua, công tác CCHC đã được triển khai, thực hiện đồng bộ, thống nhất trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Tại cơ quan Sở Công Thương, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và đổi mới tư duy, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) khi giao tiếp, làm việc với người dân, doanh nghiệp là nội dung được tập trung quan tâm hàng đầu.

Trong năm 2022, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt từ Lãnh đạo Sở và nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, Sở Công Thương đã đạt được những thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công.

Theo đó, Sở Công Thương được UBND tỉnh đánh giá xếp loại Xuất sắc trong thực hiện công tác cải cách hành chính; đứng thứ 2 trong số các Sở, ban, ngành tỉnh (tăng 06 bậc so với năm 2021)

Ảnh: Sở Công Thương đứng thứ 2 trong số các Sở, ban, ngành tỉnh về CCHC năm 2022

Đối với chỉ số Nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công, Sở Công Thương cũng được UBND tỉnh đánh giá xếp loại Xuất sắc; đứng đầu trong số các Sở, ban, ngành tỉnh

Ảnh: Sở Công Thương đứng đầu trong số các Sở, ban, ngành tỉnh về chỉ số PAPI năm 2022

Chi tiết Quyết định số 39/QĐ-UBND và Quyết định số 42/QĐ-UBND xem tại đây:

QĐ 39 (công bố chỉ số CCHC 2022).pdf

QĐ 42 (công bố chỉ số PAPI 2022).pdf

 

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Hướng dẫn đăng ký, sử dụng tài khoản định danh điện tử VneID để nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng...(06/02/2023 9:07 SA)

  Hướng dẫn tham gia theo dõi Bản tin điện tử cải cách hành chính của Bộ Nội vụ trên mạng Zalo(17/01/2023 3:26 CH)

  Kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác nâng cao Chỉ sô hiệu quả quản trị và hành chính...(21/09/2022 8:45 SA)

  Phê duyệt 11 quy trình nội bộ giải quyết TTHC liên thông Văn phòng UBND tỉnh thuộc phạm vi chức...(20/06/2022 9:00 SA)

  Tăng cường tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4(13/06/2022 3:38 CH)

  UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi...(12/03/2022 9:25 SA)

  °
  599 người đang online