Kế hoạch số 02/KH-HĐPH và Kế hoạch số 03/KH-HĐPH của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh

Đăng ngày 07 - 04 - 2022
100%

Ngày 06/4/2022, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã ban hành 02 Kế hoạch: Kế hoạch số 02/KH-HĐPH về tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Kế hoạch số 03/KH-HĐPH về thực hiện đề án tuyền truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Tin mới nhất

Các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần...(27/02/2023 8:53 SA)

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực...(12/12/2022 8:14 SA)

Hưởng ứng 10 năm Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam(28/09/2022 3:45 CH)

Các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3(03/08/2022 8:53 SA)

30 tình huống hỏi đáp pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài(22/04/2022 9:40 SA)

Quốc hội chính thức thông qua 3 Luật và 16 Nghị quyết tại kỳ họp thứ 2; kỳ họp bất thường lần thứ...(16/03/2022 10:58 SA)

°
797 người đang online