Sổ tay PCCC Điện trong cơ sở sản xuất, kinh doanh và công sở

Đăng ngày 20 - 10 - 2022
100%

Nhằm trang bị kiến thức về phòng cháy, chữa cháy, Sở Công Thương đăng tải "Sổ tay PCCC Điện trong cơ sở sản xuất, kinh doanh và công sở" để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Sở và toàn thể nhân dân nghiên cứu, tìm hiểu.

Chi tiết Sổ tay PCCC Điện trong cơ sở sản xuất, kinh doanh và công sở xem tại đây: Phòng cháy trong sử dụng điện.pdf

Tin mới nhất

Thông báo: Mời tham dự Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2022(25/03/2022 2:22 CH)

Quyết định về việc Điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hưng Yên giai...(09/11/2020 2:46 CH)

Thông tin bổ sung CCN Làng nghề Hòa Phong và CCN Yên Mỹ vào Quy hoạch phát triển CCN tỉnh Hưng...(10/09/2020 1:58 CH)

UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hưng...(20/09/2019 10:28 SA)

Công tác phối hợp quản lý cụm công nghiệp(31/07/2018 12:56 CH)

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(17/07/2014 4:20 CH)

°
833 người đang online