Đảng ủy Sở Công thương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư

Đăng ngày 15 - 09 - 2020
100%

Thực hiện các Kế hoạch: số 16-KH/ĐUK, số 17-KH/ĐUK và số 18-KH/ĐUK ngày 22/7/2020 của Đảng uỷ Khối các Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh; Kế hoạch số 11-KH/ĐUSCT ngày 20/8/2020 của Đảng uỷ Sở Công thương về việc học tập và quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư. Ngày 04/9/2020, Đảng uỷ Sở phối hợp Thủ trưởng Cơ quan Sở Công thương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết trên.

           Dự, chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Trần Văn Cường, Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Lãnh đạo Sở; các đồng chí UVBCH Đảng bộ Sở và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Công thương. Đồng chí Trần Văn Cường phát biểu khai mạc Hội nghị và trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đối với mỗi quốc gia, tổ chức và cá nhân. Nó đã và đang tác động ngày càng mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội của quốc gia, tổ chức, mỗi cá nhân. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh việc ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nghiên cứu nắm bắt vận hội, không ngừng cập nhật kiến thức, kỹ năng, nâng cao năng lực tiếp cận và chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư kiên quyết không để bị tụt hậu lịa phía sau.

          Hội nghị cũng được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Bắc, UVBCH Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở trình bày các nội dung tại Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đây là Nghị quyết có nhiều đột phá trong phát triển năng lượng quốc gia. Mục tiêu cung cấp năng lượng ổn định, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái… đồng chí Nguyễn Xuân Bắc đã nêu bật những mục tiêu cốt lõi, nhiệm vụ và giải pháp bảo đảm vững chắc an ninh năng lược quốc gia là nền tảng, tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển năng lượng quốc gia phải phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xu thế hội nhập quốc tế. Ưu tiên khai thác, sử dụng triệt để và hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới, năng lượng sạch. Việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường phải được xem là quốc sách quan trọng và trách nhiệm của toàn xã hội. Đồng chí cũng đưa ra một số mục tiêu và nhiệm vụ của ngành Công thương trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị tại Sở Công thương.

              Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Văn Cường cho biết, bên cạnh việc tổ chức các hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết, chủ trương, chính sách mới của Đảng, Đảng ủy cơ quan lựa chọn một số chuyên đề gắn chặt với chức năng nhiệm của Sở qua đó giúp cán bộ đảng viên hiểu rõ hơn quan điểm, chủ trương của Đảng gắn với công việc chuyên môn của mình nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu chung của tỉnh./.

Ảnh: Đồng chí Trần Văn Cường, Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở chủ trì hội nghị

 

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Đại hội Công đoàn ngành Công Thương tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028(22/07/2023 3:06 CH)

  Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng...(24/04/2023 8:28 SA)

  Tổ chức thành công Đại hội công đoàn Cơ quan Sở Công Thương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028(05/04/2023 10:21 SA)

  Công đoàn ngành Công Thương: Triển khai nhiệm vụ năm 2023(09/01/2023 8:38 SA)

  Chi bộ 4, Đảng bộ Sở Công thương tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới(05/02/2021 2:58 CH)

  Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX(17/01/2021 7:05 CH)

  °
  238 người đang online