Các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Đăng ngày 10 - 09 - 2020
100%

Tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chính thức thông qua 10 Luật và 21 Nghị quyết. Sở Công Thương thực hiện đăng tải nội dung của 10 Luật, 21 Nghị quyết trên cổng thông tin điện tử của Sở để cán bộ, công chức, viên chức Sở và nhân dân nghiên cứu, tìm hiểu.

Chi tiết văn bản xem tại đây:

STT

Tên văn bản

File

I

Các Luật

 

1

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội

Luat sua doi Luat To chuc Quoc hoi.pdf

2

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)

Luat dau tu theo phuong thuc doi tac cong tu.pdf

3

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Luat sua doi Luat ban hanh VBQPPL.pdf

4

Luật Đầu tư (sửa đổi)

Luat dau tu.pdf

5

Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

Luat Doanh nghiep.pdf

6

Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Luat Hoa giai doi thoai tai Toa an.pdf

7

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp

Luat sua doi Luat Giam dinh tu phap.pdf

8

Luật Thanh niên (sửa đổi)

Luat Thanh nien.pdf

9

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều

Luat sua doi Luat PCTT va Luat De dieu.pdf

10

 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Luat sua doi Luat Xay dung.pdf

II

Các Nghị quyết

 

1

Nghị quyết 102/2020/QH14 phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu

Nghị quyết số 102.2020.QH14.pdf

2

Nghị quyết 103/2020/QH14 phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu

Nghị quyết số 103.2020.QH14.pdf

3

Nghị quyết 104/2020/QH14 về việc gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động quốc tế về Xóa bỏ lao động cưỡng bức

Nghị quyết số 104.2020.pdf

4

Nghị quyết 105/2020/QH14 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021

Nghị quyết số 105.pdf

5

Nghị quyết 106/2020/QH14 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020

Nghị quyết số 106.pdf

6

 Nghị quyết 107/2020/QH14 về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết 28/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội

Nghị quyết số 107.pdf

7

Nghị quyết 108/2020/QH14 về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia

Nghị quyết số 108.doc

8

 Nghị quyết 109/2020/QH14 về việc Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021

Nghị quyết số 109.pdf

9

Nghị quyết 110/2020/QH14 về việc Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

Nghị quyết số 110.pdf

10

Nghị quyết 111/2020/QH14 phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia

Nghị quyết số 111.pdf

11

Nghị quyết 112/2020/QH14 về Bầu giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

Nghị quyết số 112.doc

12

Nghị quyết 113/2020/QH14 về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu

Nghị quyết số 113.pdf

13

Nghị quyết 114/2020/QH14 về phân bổ vốn viện trợ không hoàn lại, điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018

Nghị quyết số 114.pdf

14

Nghị quyết 115/2020/QH14 về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân hàng đặc thù đối với thành phố Hà Nội;

Nghị quyết số 115.pdf

15

Nghị quyết 116/2020/QH14 về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác

Nghị quyết số 116.pdf

16

Nghị quyết 117/2020/QH14 về việc chuyển đổi phương thức đầu tư một số dự án thành phần tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020

Nghị quyết số 117.pdf

17

Nghị quyết 118/2020/QH14 về việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia

Nghị quyết số 118.pdf

18

Nghị quyết 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng

Nghị quyết số 119.pdf

19

Nghị quyết 120/2020/QH14 về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

Nghị quyết số 120.doc

20

Nghị quyết 121/2020/QH14 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em

Nghị quyết số 121.pdf

21

Nghị quyết 122/2020/QH14 về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Nghị quyết số 122.pdf

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công...(27/11/2020 9:00 SA)

  Bộ tài liệu về Công ước chống tra tấn và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn(03/08/2020 4:12 CH)

  ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHỔ BIẾN CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ(14/04/2020 9:34 SA)

  Chỉ thị 03/CT-TTg 2020 tăng cường thực hiện Nghị định 100/2019/NĐ-CP(27/03/2020 9:14 SA)

  Thông qua 11 Luật, 17 Nghị quyết của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV(10/02/2020 2:00 CH)

  Tạm ngừng kinh doanh chuyển khẩu, tạm nhập gỗ dán vào Việt Nam để tái xuất sang Hoa Kỳ(20/11/2019 2:01 CH)

  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương(12/11/2019 10:50 SA)

  Luật Đặc xá 2018: Toàn bộ những điểm mới nhất(01/11/2019 9:09 SA)

  °
  489 người đang online