Bộ tài liệu về Công ước chống tra tấn và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn

Đăng ngày 03 - 08 - 2020
100%

Thực hiện Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn, pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2020.

Sở Công Thương trân trọng giới thiệu Bộ tài liệu về Công ước chống tra tấn và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn (nguồn tài liệu: Sở Tư pháp) để cán bộ, công chức, viên chức Sở và nhân dân nghiên cứu, tìm hiểu.

          Bộ tài liệu gồm có:

          1. Bộ Tài liệu rút gọn
          2. Bộ Tài liệu tuyên truyền Công ước và pháp luật VN về phòng, chống tra tấn
          3. Phụ lục sự tham gia của các quốc gia vào Công ước
          4. Phụ lục các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan
          5. Bản dịch không chính thức Công ước

 

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công...(27/11/2020 9:00 SA)

  Các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV(10/09/2020 2:43 CH)

  ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHỔ BIẾN CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ(14/04/2020 9:34 SA)

  Chỉ thị 03/CT-TTg 2020 tăng cường thực hiện Nghị định 100/2019/NĐ-CP(27/03/2020 9:14 SA)

  Thông qua 11 Luật, 17 Nghị quyết của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV(10/02/2020 2:00 CH)

  Tạm ngừng kinh doanh chuyển khẩu, tạm nhập gỗ dán vào Việt Nam để tái xuất sang Hoa Kỳ(20/11/2019 2:01 CH)

  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương(12/11/2019 10:50 SA)

  Luật Đặc xá 2018: Toàn bộ những điểm mới nhất(01/11/2019 9:09 SA)

  °
  393 người đang online