Sở Công thương tổ chức tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị

Đăng ngày 06 - 07 - 2020
100%

Sở Công Thương phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức tuyên truyền và thông tin một số nội dung về “Quy định pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và các biện pháp thực hiện”

Thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh. Được sự nhất trí của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, ngày 26/6/2020, Sở Công Thương phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức tuyên truyền và thông tin một số nội dung về “Quy định pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và các biện pháp thực hiện”; “Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” tới các đồng chí là báo cáo viên thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; báo cáo viên các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng uỷ Khối các cơ quan-doanh nghiệp tỉnh; báo cáo viên thuộc các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu của 10 huyện, thị xã, thành phố với gần 200 đại biểu

Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là Nghị quyết quan trọng, có nhiều đột phá trong phát triển năng lượng quốc gia. Mục tiêu của Nghị quyết nhằm bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia; cung cấp đầy đủ năng lượng ổn định, có chất lượng cao với giá cả hợp lý cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái … Báo cáo viên đã nêu bật những mục tiêu cốt lõi, nhiệm vụ và giải pháp bảo đảm vững chắc an ninh năng lược quốc gia là nền tảng, tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển năng lượng quốc gia phải phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xu thế hội nhập quốc tế. Ưu tiên khai thác, sử dụng triệt để và hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới, năng lượng sạch. Việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường phải được xem là quốc sách quan trọng và trách nhiệm của toàn xã hội.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Trần Thị Thanh Thuỷ, UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ yêu cầu các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh nghiêm túc thông tin, tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị tại địa phương, đơn vị, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiết kiệm năng lượng và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh nhanh và bền vững. 

 

Ảnh: Đồng chí Trần Thị Thanh Thuỷ, UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Ảnh: Báo cáo viên Sở Công Thương trình bày tại Hội nghị

 

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực công nghiệp(29/09/2023 7:27 SA)

  Triển khai thực hiện các Quyết định, Chỉ thị về phát triển điện mặt trời mái nhà trên địa bàn...(04/08/2023 8:24 SA)

  Thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo(04/07/2023 1:49 CH)

  Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm cung ứng điện(08/06/2023 7:40 SA)

  Tăng cường các giải pháp về tiết kiệm điện mùa nắng nóng 2023(18/05/2023 8:42 SA)

  Tổng Công ty Điện lực miền Bắc: Tổ chức hội nghị chung tay cùng khách hàng sử dụng điện tiết kiệm...(07/04/2023 9:08 SA)

  °
  8 người đang online