Hội nghị tập huấn quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

Đăng ngày 24 - 06 - 2020
100%

Ngày 19/6/2020, Sở Công Thương phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Hưng Yên và Đơn vị tư vấn tổ chức Hội nghị tập huấn nhận thức về Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Sở.

Trong những năm qua Sở Công Thương liên tục thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực nhất là cải cách thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện công khai 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Công tác cải cách hành chính được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hàng năm Sở xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính, duy trì hiệu quả Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả. Đến nay, bộ TTHC của Sở gồm 135 TTHC, trong đó: cấp tỉnh là 119 thủ tục, cấp huyện là 16 thủ tục. Hàng năm, Sở nhận được từ 5.500 đến 6.500 TTHC, trên 95% số TTHC được thực hiện qua dịch vụ công cấp độ 3,4 và qua bưu chính công ích. Sở không nhận được phản ánh của tổ chức, công dân về giải quyết TTHC. Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 đã từng bước cải tiến nền hành chính đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính; tạo cho đội ngũ cán bộ, công chức nhất là lãnh đạo quản lý dễ dàng điều hành, kiểm soát quá trình giải quyết công việc từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực thi công vụ. Công tác CCHC của Sở được UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá vào nhóm hoàn thành tốt nhiệm vụ (năm 2017 đứng thứ 11/17; năm 2018 đứng thứ 10/17; năm 2019 đứng thứ 2/19).

Thực hiện Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 04/10/2019 của UBND tỉnh về việc “Xây dựng, chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2021”. Ngày 19/6/2020, Sở Công Thương phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Hưng Yên và Đơn vị tư vấn tổ chức Hội nghị tập huấn nhận thức về Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Sở.

   

                 Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: Văn phòng Sở)

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu những kiến thức chung về TCVN ISO 9001:2015, xây dựng hệ thống thủ tục, văn bản theo hướng chuẩn hóa, quy trình hóa, xây dựng, ban hành và thực hiện công bố, đăng ký chứng nhận đối với hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; cam kết về đường lối, phương hướng hoạt động của cơ quan, đơn vị trong cơ quan hành chính, tạo niềm tin cho tổ chức, công dân.

Tin mới nhất

Đảng ủy Sở Công thương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số...(15/09/2020 3:48 CH)

Hướng dẫn chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA(04/09/2020 4:14 CH)

Hội thảo trực tuyến kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các hệ thống phân phối nước ngoài(24/08/2020 3:52 CH)

Sở Công thương tổ chức tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị quyết số...(06/07/2020 9:48 SA)

Cán bộ, Đoàn viên thanh niên Sở Công Thương tham gia hiến máu tình nguyện vì cộng đồng(24/06/2020 3:56 CH)

Ngành Công Thương hành động quyết liệt nhằm khôi phục và thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương...(17/06/2020 2:10 CH)

Mời tham gia Diễn đàn “Doanh nghiệp Asean +3 (Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ)(17/06/2020 2:08 CH)

Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025(11/06/2020 1:27 CH)

°
394 người đang online