Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Đăng ngày 24 - 09 - 2019
100%

Thực hiện Kế hoạch 113/KH-UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Sở Công Thương đăng tải cập nhật toàn văn nội dung một số nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV trên Trang thông tin điện tử của Sở để CBCCVC, người lao động và nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác, sử dụng.

Nội dung chi tiết một số Nghị quyết:

 

1. Nghị quyết gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức lao động quốc tế về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thểNghị quyết 80-2019-QH14 gia nhập Công ước 98.pdf

 

2. Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ hợp thứ 7, Quốc hội khóa XIVNghị quyết 83-2019-QH14 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.pdf

 

3. Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai đô thịNghị quyết 82-2019-QH14 về nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về quản lý đất đai tại đô thị.pdf

 

4. Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020Nghị quyết 76-2019-QH14 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020.pdf

 

5. Nghị quyết kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIVNghị quyết 84-2019-QH14 Kỳ họp thứ 7, Quốc Hội khóa XIV.pdf

 

Tin mới nhất

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHỔ BIẾN CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ(14/04/2020 9:34 SA)

Chỉ thị 03/CT-TTg 2020 tăng cường thực hiện Nghị định 100/2019/NĐ-CP(27/03/2020 9:14 SA)

Thông qua 11 Luật, 17 Nghị quyết của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV(10/02/2020 2:00 CH)

Tạm ngừng kinh doanh chuyển khẩu, tạm nhập gỗ dán vào Việt Nam để tái xuất sang Hoa Kỳ(20/11/2019 2:01 CH)

Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương(12/11/2019 10:50 SA)

Luật Đặc xá 2018: Toàn bộ những điểm mới nhất(01/11/2019 9:09 SA)

Luật An ninh mạng: 8 nội dung nổi bật nhất của Luật An ninh mạng 2018(01/11/2019 9:00 SA)

Thông tư 17/2019/TT-BCT bãi bỏ một số văn bản do Bộ Công Thương ban hành(25/09/2019 4:03 CH)

°
1208 người đang online