Điểm mới trong Thông tư 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính

Đăng ngày 13 - 09 - 2019
100%

Nhằm tiếp tục đơn giản hóa, giảm thiểu chi phí thành lập, đăng ký doanh nghiệp góp phần thúc đẩy thành lập doanh nghiệp mạnh mẽ hơn nữa, ngày 05 tháng 8 năm 2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 47/2019/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

            Theo quy định của Thông tư lệ phí đăng ký doanh nghiệp từ ngày 20/9/2019 là 50.000 đồng/lần, mức thu lệ phí này được áp dụng chung cho các dịch vụ như cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

Như vậy, mức thu mới đã giảm 50% so với mức thu hiện hành, đồng thời đối với mức phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp cũng được giảm, từ  300.000 đồng/lần xuống còn 100.000 đồng/lần.

Cũng theo quy định tại Điều 5 của Thông tư 47/2019/TT-BTC. Các đối tượng được miễn phí, lệ phí cụ thể là:

- Doanh nghiệp bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

- Đăng ký giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh; chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

- Cơ quan nhà nước đề nghị cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước được miễn phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu.

            Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2019.

Chi tiết văn bản xem tại Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam địa chỉ: http://congbao.chinhphu.vn

Tin mới nhất

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHỔ BIẾN CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ(14/04/2020 9:34 SA)

Chỉ thị 03/CT-TTg 2020 tăng cường thực hiện Nghị định 100/2019/NĐ-CP(27/03/2020 9:14 SA)

Thông qua 11 Luật, 17 Nghị quyết của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV(10/02/2020 2:00 CH)

Tạm ngừng kinh doanh chuyển khẩu, tạm nhập gỗ dán vào Việt Nam để tái xuất sang Hoa Kỳ(20/11/2019 2:01 CH)

Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương(12/11/2019 10:50 SA)

Luật Đặc xá 2018: Toàn bộ những điểm mới nhất(01/11/2019 9:09 SA)

Luật An ninh mạng: 8 nội dung nổi bật nhất của Luật An ninh mạng 2018(01/11/2019 9:00 SA)

Thông tư 17/2019/TT-BCT bãi bỏ một số văn bản do Bộ Công Thương ban hành(25/09/2019 4:03 CH)

°
994 người đang online