Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 12 - 09 - 2019
100%

Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã được Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn phê duyệt tại Quyết định số 437/QĐ-UB ngày 20/8/2019

Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã được Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn phê duyệt tại Quyết định số 437/QĐ-UB ngày 20/8/2019

- Nội dung Quyết định số 437 xem chi tiết tại đây: 437.PDF

- Nội dung Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên xem chi tiết tại đây: Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Hưng Yên.pdf

 

Tin mới nhất

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHỔ BIẾN CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ(14/04/2020 9:34 SA)

Chỉ thị 03/CT-TTg 2020 tăng cường thực hiện Nghị định 100/2019/NĐ-CP(27/03/2020 9:14 SA)

Thông qua 11 Luật, 17 Nghị quyết của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV(10/02/2020 2:00 CH)

Tạm ngừng kinh doanh chuyển khẩu, tạm nhập gỗ dán vào Việt Nam để tái xuất sang Hoa Kỳ(20/11/2019 2:01 CH)

Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương(12/11/2019 10:50 SA)

Luật Đặc xá 2018: Toàn bộ những điểm mới nhất(01/11/2019 9:09 SA)

Luật An ninh mạng: 8 nội dung nổi bật nhất của Luật An ninh mạng 2018(01/11/2019 9:00 SA)

Thông tư 17/2019/TT-BCT bãi bỏ một số văn bản do Bộ Công Thương ban hành(25/09/2019 4:03 CH)

°
837 người đang online