Tài liệu tuyên truyền chương trình OCOP tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 07 - 08 - 2019
100%

Tài liệu tuyên truyền Đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025 (Chương trình OCOP tỉnh Hưng Yên)

Thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" giai đoạn 2018-2020; Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổng hợp, xây dựng tài liệu tuyên truyền Đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025 (Chương trình OCOP tỉnh Hưng Yên)

Xem tài liệu tuyên truyền Chương trình OCOP tỉnh Hưng Yên tại đâyTài liệu tuyên truyền OCOP.pdf

Tin mới nhất

Bộ Công Thương Ban hành Thông tư quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Khung về hợp...(14/08/2019 7:47 SA)

Sở Công Thương tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản pháp luật về Hóa chất(09/07/2019 7:57 SA)

Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả...(02/07/2019 9:53 SA)

Hội nghị phổ biến kiến thức về Hội nhập kinh tế quốc tế(08/06/2019 10:24 CH)

Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai diễn ra từ ngày 15-22/5 hằng năm(10/05/2019 7:50 SA)

Thông báo: Về việc công bố hợp quy đối với sản phẩm dệt may theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày...(07/05/2019 3:14 CH)

Thông tư 07/2019/TT-BCT về xuất khẩu hàng dệt may sang Mêhicô(06/05/2019 9:08 SA)

Thông tư 06/2019/TT-BCT về cửa khẩu nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ(12/04/2019 9:00 CH)

°
951 người đang online