Tài liệu tuyên truyền chương trình OCOP tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 07 - 08 - 2019
100%

Tài liệu tuyên truyền Đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025 (Chương trình OCOP tỉnh Hưng Yên)

Thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" giai đoạn 2018-2020; Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổng hợp, xây dựng tài liệu tuyên truyền Đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025 (Chương trình OCOP tỉnh Hưng Yên)

Xem tài liệu tuyên truyền Chương trình OCOP tỉnh Hưng Yên tại đâyTài liệu tuyên truyền OCOP.pdf

Tin mới nhất

Thông tư 17/2019/TT-BCT bãi bỏ một số văn bản do Bộ Công Thương ban hành(25/09/2019 4:03 CH)

Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV(24/09/2019 9:52 SA)

Nghị định số 71/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật...(23/09/2019 9:50 SA)

Điểm mới trong Thông tư 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính(13/09/2019 7:23 SA)

Luật Thi hành án hình sự 2019(12/09/2019 9:10 SA)

Luật Đầu tư công 2019(12/09/2019 8:40 SA)

Luật Quản lý thuế 2019(12/09/2019 8:48 SA)

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019(12/09/2019 8:33 SA)

°
816 người đang online