: Bộ Công Thương ban hành Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do Asean – Úc – Niu di lân

Đăng ngày 20 - 08 - 2019
100%

Ngày 11 tháng 7 năm 2019, Bộ Công Thương đã ban hành Văn bản hợp nhất số 02/VBHN – BCT hợp nhất Thông tư quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do Asean – Úc – Niu di lân.

            Văn bản hợp nhất này thống nhất các nội dung trong Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu di-lân, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2015 và Thông tư số 42/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2016/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu di-lân có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01năm 2019.

            Văn bản hợp nhất quy định, hướng dẫn thực hiện các vấn đề về: Quy tắc xuất xứ; Quy tắc cụ thể mặt hàng; Thủ tục cấp và kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa(C/O); Những thông tin tối thiểu của C/O; Mẫu giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa AANZ; Mẫu tờ khai bổ sung C/O; Mẫu Khai báo cho nhà xuất khẩu về trị giá FOB; Hướng dẫn kê khai C/O; Đơn đề nghị cấp C/O; Danh mục các Tổ chức cấp C/O.

Chi tiết văn bản xem tại địa chỉ: https://moit.gov.vn/web/guest/van-ban-hop-nhat?

 

Tin mới nhất

Đảng ủy Sở Công thương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số...(15/09/2020 3:48 CH)

Hướng dẫn chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA(04/09/2020 4:14 CH)

Hội thảo trực tuyến kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các hệ thống phân phối nước ngoài(24/08/2020 3:52 CH)

Sở Công thương tổ chức tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị quyết số...(06/07/2020 9:48 SA)

Cán bộ, Đoàn viên thanh niên Sở Công Thương tham gia hiến máu tình nguyện vì cộng đồng(24/06/2020 3:56 CH)

Hội nghị tập huấn quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015(24/06/2020 10:48 SA)

Ngành Công Thương hành động quyết liệt nhằm khôi phục và thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương...(17/06/2020 2:10 CH)

Mời tham gia Diễn đàn “Doanh nghiệp Asean +3 (Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ)(17/06/2020 2:08 CH)

°
469 người đang online