: Bộ Công Thương ban hành Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do Asean – Úc – Niu di lân

Đăng ngày 20 - 08 - 2019
100%

Ngày 11 tháng 7 năm 2019, Bộ Công Thương đã ban hành Văn bản hợp nhất số 02/VBHN – BCT hợp nhất Thông tư quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do Asean – Úc – Niu di lân.

            Văn bản hợp nhất này thống nhất các nội dung trong Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu di-lân, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2015 và Thông tư số 42/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2016/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu di-lân có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01năm 2019.

            Văn bản hợp nhất quy định, hướng dẫn thực hiện các vấn đề về: Quy tắc xuất xứ; Quy tắc cụ thể mặt hàng; Thủ tục cấp và kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa(C/O); Những thông tin tối thiểu của C/O; Mẫu giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa AANZ; Mẫu tờ khai bổ sung C/O; Mẫu Khai báo cho nhà xuất khẩu về trị giá FOB; Hướng dẫn kê khai C/O; Đơn đề nghị cấp C/O; Danh mục các Tổ chức cấp C/O.

Chi tiết văn bản xem tại địa chỉ: https://moit.gov.vn/web/guest/van-ban-hop-nhat?

 

Tin mới nhất

Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Thực hiện Hiệp định thương mại tự do Asean-Hồng...(10/02/2020 2:03 CH)

Sản phẩm dệt may của công ty CP sản xuất thời trang Dự Phát(05/12/2019 3:18 CH)

SẢN PHẨM DỆT MAY CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MAY PHƯƠNG NAM(30/10/2019 10:57 SA)

“Sách trắng công nghiệp Việt Nam”(29/10/2019 4:37 CH)

Biện pháp tự vệ hàng dệt may Việt Nam khi thực thi Hiệp định CPTPP.(25/10/2019 10:19 SA)

Cơ hội hợp tác sản xuất kinh doanh đầu tư vào thị trường Đông Âu.(25/10/2019 10:15 SA)

Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ(25/10/2019 10:11 SA)

Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019 và quán triệt,...(29/07/2019 2:54 CH)

°
1444 người đang online