Bộ Công Thương Ban hành Thông tư quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Đăng ngày 14 - 08 - 2019
100%

Ngày 30 tháng 7 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (gọi tắt là ACFTA).

Thông tư bao gồm 3 chương: Chương 1 - Quy định chung; Chương 2 - Quy tắc xuất xứ hàng hóa; Chương 3 - Chứng nhận và kiểm tra xuất xứ hàng hóa.

Thông tư này áp dụng đối với Cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) và Thương nhân, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động có liên quan đến xuất xứ hàng hóa.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 9 năm 2019.

Chi tiết văn bản xem tại Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương, thư mục Văn bản pháp quy, địa chỉ: https://moit.gov.vn/web/guest/van-ban-phap-quy

Tin mới nhất

Điểm mới trong Thông tư 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính(13/09/2019 7:23 SA)

Luật Thi hành án hình sự 2019(12/09/2019 9:10 SA)

Luật Đầu tư công 2019(12/09/2019 8:40 SA)

Luật Quản lý thuế 2019(12/09/2019 8:48 SA)

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019(12/09/2019 8:33 SA)

Luật sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ(12/09/2019 8:58 SA)

Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(12/09/2019 8:06 SA)

Tài liệu tuyên truyền chương trình OCOP tỉnh Hưng Yên(07/08/2019 1:52 CH)

°
475 người đang online