Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai diễn ra từ ngày 15-22/5 hằng năm

Đăng ngày 10 - 05 - 2019
100%

Đó là nội dung chính của Quyết định số 173-QĐ/TTg ngày 13/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Mục đích tổ chức Tuần lễ thường niên nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và mọi tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai hàng năm đảm bảo đúng quy định của pháp luật, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng bộ, ngành, địa phương và huy động được sự tham gia, phối hợp của các cấp, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân đối với công tác phòng chống thiên tai.

Căn cứ tình hình thiên tai và công tác phòng, chống thiên tai từng giai đoạn, hàng năm, Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai xác định chủ đề của Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai, xây dựng kế hoạch khung và hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh và các cơ quan có liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan có liên quan chủ động cân đối, bố trí từ các nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác hoặc huy động từ nguồn vốn xã hội hóa để triển khai thực hiện.

Chi tiết Quyết định có file đính kèm: 173.signed.pdf

Tin mới nhất

Bộ Công Thương Ban hành Thông tư quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Khung về hợp...(14/08/2019 7:47 SA)

Tài liệu tuyên truyền chương trình OCOP tỉnh Hưng Yên(07/08/2019 1:52 CH)

Sở Công Thương tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản pháp luật về Hóa chất(09/07/2019 7:57 SA)

Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả...(02/07/2019 9:53 SA)

Hội nghị phổ biến kiến thức về Hội nhập kinh tế quốc tế(08/06/2019 10:24 CH)

Thông báo: Về việc công bố hợp quy đối với sản phẩm dệt may theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày...(07/05/2019 3:14 CH)

Thông tư 07/2019/TT-BCT về xuất khẩu hàng dệt may sang Mêhicô(06/05/2019 9:08 SA)

Thông tư 06/2019/TT-BCT về cửa khẩu nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ(12/04/2019 9:00 CH)

°
850 người đang online