Tạm ngừng kinh doanh chuyển khẩu, tạm nhập gỗ dán vào Việt Nam để tái xuất sang Hoa Kỳ

Đăng ngày 20 - 11 - 2019
100%

Ngày 12 tháng 11 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 22/2019/TT-BCT quy định về việc tạm ngừng kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập gỗ dán vào Việt Nam để tái xuất sang Hoa kỳ.

Đối tượng áp dụng của Thông tư bao gồm các tổ chức, cơ quan, thương nhân và cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa cụ thể là mặt hàng gỗ dán.

Theo đó nội dung chính của thông tư là: Tạm ngừng hoạt động kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập vào Việt Nam để tái xuất sang Hoa kỳ đối với mặt hàng gỗ dán thuộc nhóm HS 44.12 (Quy định tại Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/12/2017). Đối với những lô hàng gỗ dán đã làm thủ tục hải quan tạm nhập chuyển khẩu trước ngày Thông tư này có hiệu lực, được tiếp tục thực hiện tái xuất, chuyển khẩu theo quy định của pháp luật.

Thông tư có hiệu lực thi hành 5 năm kể từ ngày 27/12/2019 đến ngày 31/12/2024.

Chi tiết văn bản xem tại đâyTT22.2019-DinhKem.pdf

Tin mới nhất

Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công...(27/11/2020 9:00 SA)

Các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV(10/09/2020 2:43 CH)

Bộ tài liệu về Công ước chống tra tấn và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn(03/08/2020 4:12 CH)

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHỔ BIẾN CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ(14/04/2020 9:34 SA)

Chỉ thị 03/CT-TTg 2020 tăng cường thực hiện Nghị định 100/2019/NĐ-CP(27/03/2020 9:14 SA)

Thông qua 11 Luật, 17 Nghị quyết của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV(10/02/2020 2:00 CH)

Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương(12/11/2019 10:50 SA)

Luật Đặc xá 2018: Toàn bộ những điểm mới nhất(01/11/2019 9:09 SA)

°
602 người đang online