Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương

Đăng ngày 12 - 11 - 2019
100%

Ngày 05/11/2019, UBND đã ban hành Quyết định số 2554/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng, quản lý nhà nước của Sở Công Thương.

- Chi tiết nội dung Quyết định số 2554/QĐ-UBND xem tại đây: QĐ 2554.pdf

- Chi tiết Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng, quản lý nhà nước của Sở Công Thương xem tại đây: Phụ lục QĐ 2554.pdf

 

Tin mới nhất

Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công...(27/11/2020 9:00 SA)

Các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV(10/09/2020 2:43 CH)

Bộ tài liệu về Công ước chống tra tấn và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn(03/08/2020 4:12 CH)

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHỔ BIẾN CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ(14/04/2020 9:34 SA)

Chỉ thị 03/CT-TTg 2020 tăng cường thực hiện Nghị định 100/2019/NĐ-CP(27/03/2020 9:14 SA)

Thông qua 11 Luật, 17 Nghị quyết của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV(10/02/2020 2:00 CH)

Tạm ngừng kinh doanh chuyển khẩu, tạm nhập gỗ dán vào Việt Nam để tái xuất sang Hoa Kỳ(20/11/2019 2:01 CH)

Luật Đặc xá 2018: Toàn bộ những điểm mới nhất(01/11/2019 9:09 SA)

°
324 người đang online