“Sách trắng công nghiệp Việt Nam”

Đăng ngày 29 - 10 - 2019
100%

Nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà nghiên cứu, các cá nhân, tổ chức có niềm tin đưa ra chiến lược trong sản xuất kinh doanh và đầu tư, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp Việt Nam thông qua đề xuất chiến lược phát triển công nghiệp cấp ngành và tăng cường thực hiện các chính sách công nghiệp thúc đẩy các ngành ưu tiên và chuỗi giá trị, Bộ Công Thương phối hợp với Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp quốc (UNIDO) xây dựng Sách trắng công nghiệp Việt Nam.

Ngày 22/10/2019, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo tổng kết Dự án “Hỗ trợ Chính phủ Việt Nam xây dựng Chiến lược ngành công nghiệp và các chính sách liên quan thông qua xây dựng năng lực thể chế” và giới thiệu Sách trắng Công nghiệp Việt Nam 2019.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải phát biểu tại Hội thảotổng kết Dự án “Hỗ trợ Chính phủ Việt Nam xây dựng Chiến lược ngành công nghiệp và các chính sách liên quan thông qua xây dựng năng lực thể chế” và giới thiệu Sách trắng Công nghiệp Việt Nam 2019 - Nguồn: https://www.moit.gov.vn

 

Sách trắng Công nghiệp Việt Nam năm 2019 với tựa đề "Năng lực cạnh tranh của ngành chế biến chế tạo" sẽ  giúp các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp có thông tin hữu ích về các ngành công nghiệp Việt Nam, đồng thời sẽ là công cụ hữu hiệu trong quá trình phân tích, hoạch định chính sách công nghiệp.

 

Tin mới nhất

Sản phẩm dệt may của công ty CP sản xuất thời trang Dự Phát(05/12/2019 3:18 CH)

SẢN PHẨM DỆT MAY CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MAY PHƯƠNG NAM(30/10/2019 10:57 SA)

Đẩy mạnh cải cách hành chính của Sở Công Thương năm 2014(01/08/2014 4:20 CH)

Chậm trễ trong bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn cho ngành điện (31/07/2014 4:20 CH)

Những tín hiệu vui của công nghiệp Hưng Yên trong năm 2012(28/12/2012 4:15 CH)

Thúc đẩy đồng bộ chương trình xây dựng nông thôn mới(26/12/2012 4:14 CH)

Ngành Công thương tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch hành động để thúc đẩy sản xuất công...(22/07/2011 4:12 CH)

Sở Công Thương: Chuẩn bị kế hoạch dự trữ hàng hoá, vật tư phòng chống lụt bão năm 2011(18/07/2011 4:10 CH)

°
1234 người đang online