Biện pháp tự vệ hàng dệt may Việt Nam khi thực thi Hiệp định CPTPP.

Đăng ngày 25 - 10 - 2019
100%

Nhằm giúp các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp Việt Nam và thương nhân của các nước thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trong lĩnh vực điều tra, áp dụng và xử lý biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định CPTPP, ngày 30 tháng 9 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 19/2019/TT-BCT quy định về áp dụng các biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định CPTPP.

            Phạm vi điều chỉnh của Thông tư bao gồm: Biện pháp tự vệ trong giai đoạn chuyển tiếp và Biện pháp khẩn cấp đối với hàng dệt may.Theo đó, việc áp dụng biện pháp khẩn cấp đối với hàng dệt may khi Kết luận điều tra của Cơ quan điều tra có các nội dung sau:

            Thứ nhất, có sự gia tăng nhập khẩu tuyệt đối hoặc tương đối so với khối lượng, số lượng sản xuất trong nước của hàng dệt may bị điều tra từ một hay nhiều nước thành viên do kết quả hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định CPTPP.

            Thứ hai, ngành sản xuất trong nước bị thiệt hại nghiêm trọng hoặc bị đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng do sự gia tăng nhập khẩu trên đây gây ra.

            Trong trường hợp này, biện pháp khẩn cấp đối với hàng dệt may được áp dụng dưới hình thức tăng thuế suất đối với hàng hóa đó nhưng không vượt quá thuế suất ưu đãi có hiệu lực tại thời điểm áp dụng biện pháp này hoặc thuế suất ưu đãi có hiệu lực vào ngày liền trước ngày 14/01/2019, tùy mức thuế suất nào thấp hơn.

            Biện pháp tự vệ chuyển tiếp không được áp dụng  đối với những hàng hóa vượt quá giai đoạn chuyển tiếp, không áp dụng quá một lần đối với cùng một hàng hóa; không áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc trường hợp áp dụng hạn ngạch thuế quan theo cam kết trong Hiệp định; và không áp dụng bằng biện pháp áp dụng hạn ngạch thuế quan hoặc hạn ngạch nhập khẩu (quy định tại điều 5 của Thông tư).

            Nguyên tắc áp dụng biện pháp khẩn cấp đối với hàng dệt may được quy định tại điều 9 của Thông tư với một số nội dung chính như: Không áp dụng đồng thời biện pháp khẩn cấp đối với hàng dệt may đối với cùng một hàng hóa, trong cùng một thời điểm; không áp dụng đối với hàng dệt may quá giai đoạn chuyển tiếp và không áp dụng quá một lần biện pháp khẩn cấp đối với hàng dệt may đốivới cùng một hàng hóa

            Thời gian áp dụng biện pháp tự vệ chuyển tiếp không được vượt quá 02 năm và có thể gia hạn thêm tối đa 02 năm.

            Thông tư có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Chi tiết văn bản xem tại:http://www.trungtamwto.vn/chuyen-de/14206-thong-tu-so-192019tt-bct-quy-dinh-ve-ap-dung-cac-bien-phap-tu-ve-dac-biet-de-thuc-thi-hiep-dinh-cptpp

Tin mới nhất

Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Thực hiện Hiệp định thương mại tự do Asean-Hồng...(10/02/2020 2:03 CH)

Cơ hội hợp tác sản xuất kinh doanh đầu tư vào thị trường Đông Âu.(25/10/2019 10:15 SA)

Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ(25/10/2019 10:11 SA)

Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019 và quán triệt,...(29/07/2019 2:54 CH)

Bộ Công Thương 'cảnh báo' thiếu nguồn cung thịt lợn dịp cuối năm(07/06/2019 11:03 SA)

Hưng Yên: Kêu gọi tiêu thụ thịt lợn an toàn ủng hộ người chăn nuôi(16/05/2019 7:19 SA)

Ngành Nông Nghiệp và Công Thương Hưng Yên hưởng ứng tiêu thụ thịt lợn an toàn(16/05/2019 2:04 CH)

Hưng Yên: Hội nghị kết nối tiêu thụ lợn thương phẩm an toàn(27/04/2019 10:12 SA)

°
1075 người đang online