Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ

Đăng ngày 25 - 10 - 2019
100%

Ngày 16/10/2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3138/QĐ-BCT ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ.

            Mục tiêu của Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 12/8/2019 của Thủ tướng chính phủ ban hành “Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ” với nhiệm vụ trọng tâm:

            - Tăng cường công tác quản lý nhà nước của ngành Công Thương đối với các cá nhân và các bên liên quan trong việc thực hiện quyền và trách nhiệm về cung cấp và sử dụng dịch vụ trong kinh tế chia sẻ;

            - Xây dựng và phát triển hệ sinh thái hỗ trợ hoạt động kinh doanh đầu tư theo mô hình kinh tế chia sẻ đối với các lĩnh vực thuộc ngành Công Thương.

Chi tiết Kế hoạch xem tại:https://www.moit.gov.vn/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/ke-hoach-hanh-%C4%91ong-cua-bo-cong-thuong-thuc-hien-%C4%91e-an-thuc-%C4%91ay-mo-hinh-kinh-te-chia-se--16859-1001.html

Tin mới nhất

Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Thực hiện Hiệp định thương mại tự do Asean-Hồng...(10/02/2020 2:03 CH)

Biện pháp tự vệ hàng dệt may Việt Nam khi thực thi Hiệp định CPTPP.(25/10/2019 10:19 SA)

Cơ hội hợp tác sản xuất kinh doanh đầu tư vào thị trường Đông Âu.(25/10/2019 10:15 SA)

Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019 và quán triệt,...(29/07/2019 2:54 CH)

Bộ Công Thương 'cảnh báo' thiếu nguồn cung thịt lợn dịp cuối năm(07/06/2019 11:03 SA)

Hưng Yên: Kêu gọi tiêu thụ thịt lợn an toàn ủng hộ người chăn nuôi(16/05/2019 7:19 SA)

Ngành Nông Nghiệp và Công Thương Hưng Yên hưởng ứng tiêu thụ thịt lợn an toàn(16/05/2019 2:04 CH)

Hưng Yên: Hội nghị kết nối tiêu thụ lợn thương phẩm an toàn(27/04/2019 10:12 SA)

°
959 người đang online