Đề tài khoa học: Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng điện năng, giảm tổn thất điện năng, góp phần giảm vốn đầu tư lưới điện nông thôn Hưng Yên

Đăng ngày 20 - 03 - 2014
100%

Số đăng ký: 10/GCNDKKQ-SKHCN

1. Tên đề tài: Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng điện năng, giảm tổn thất điện năng, góp phần giảm vốn đầu tư lưới điện nông thôn Hưng Yên

2. Cấp đề tài: cấp tỉnh.

3. Chủ nhiệm đề tài: Ông Trần Văn Cường - Phó Giám đốc Sở Công Thương

4. Tổ chức chủ trì thực hiện: Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên

5. Cơ quan chủ quản của tổ chức chủ trì thực hiện: UBND tỉnh Hưng Yên.

Sở Công Thương đã bảo vệ đề tài ngày 21/01/2014 tại Sở Khoa học và Công nghệ. Đề tài đã được đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Tin mới nhất

Nhiệm vụ khoa học: Nghiên cứu, ứng dụng hệ thống pin năng lượng mặt trời cấp điện cho các tòa nhà...(20/05/2021 1:48 CH)

ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC HIỆN “CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ...(05/07/2019 9:28 SA)

Đề tài khoa học: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ một số sản phẩm...(15/09/2017 3:49 CH)

°
28 người đang online