Lịch tiếp công dân:

Đăng ngày 22 - 08 - 2018
100%

+  Giám đốc Sở tiếp công dân vào ngày 15 hàng tháng, trường hợp ngày 15 hàng tháng trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết hoặc do Giám đốc Sở bận công tác đột xuất thì được tổ chức vào ngày làm việc tiếp theo; Trường hợp Giám đốc Sở đi vắng không thể tiếp công dân theo lịch đã định thì Giám đốc Sở ủy quyền cho một Phó Giám đốc Sở tiếp công dân sau đó có trách nhiệm báo cáo lại với Giám đốc Sở.  Ngoài việc tiếp công dân theo định kỳ, Giám đốc Sở tiếp công dân khi có yêu cầu khẩn thiết.

          + Chánh Thanh tra cùng công chức của phòng thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân theo quy định vào thứ 5 hàng tuần.

          - Thời gian tiếp công dân: Trong giờ hành chính.

          - Địa điểm tiếp công dân: Tại Bộ phận tiếp công dân, tầng I Sở Công thương (Đường Quảng trường, Phường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên).

Tin mới nhất

°
1440 người đang online