Công tác phối hợp quản lý cụm công nghiệp

Đăng ngày 31 - 07 - 2018
100%

Ngày 03/7/2018 UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

          Quy chế này quy định nguyên tắc, phương pháp, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các sở, ngành, UBND cấp huyện và các đơn vị khác có liên quan trong việc thực hiện quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện tốt cơ chế quản lý một đầu mối, tránh chồng chéo, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp. Theo đó, Sở Công Thương giữ vai trò đầu mối, chủ trì, phối hợp với các sở , ngành báo cáo UBND tỉnh quyết định lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trong giai đoạn thành lập, mở rộng. Các Sở, ngành, UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình đầu tư sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp.

          Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2018 và thay thế Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2014 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành quy chế phối hợp Quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Tin mới nhất

Sổ tay PCCC Điện trong cơ sở sản xuất, kinh doanh và công sở(20/10/2022 9:42 SA)

Thông báo: Mời tham dự Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2022(25/03/2022 2:22 CH)

Quyết định về việc Điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hưng Yên giai...(09/11/2020 2:46 CH)

Thông tin bổ sung CCN Làng nghề Hòa Phong và CCN Yên Mỹ vào Quy hoạch phát triển CCN tỉnh Hưng...(10/09/2020 1:58 CH)

UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hưng...(20/09/2019 10:28 SA)

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(17/07/2014 4:20 CH)

°
223 người đang online