CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

Đăng ngày 30 - 07 - 2019
100%

Các phòng chuyên môn

 

STT

 

Họ và tên

 

Chức vụ

Số điện thoại

 

Email

Di động

Cơ quan

I

Văn phòng Sở

 

 

vanphong.sct@hungyen.gov.vn

1

Nguyễn Xuân Tuấn

Chánh VP

0982.193.006

02213.551.433

nxtuan@hungyen.gov.vn

2

Phạm Tú Liễu

Phó chánh VP

0904.024.006

02213.862.779

ptlieu@hungyen.gov.vn

3

Vũ Xuân Trường

Chuyên viên

0972.492.575

 

vxtruong@hungyen.gov.vn

4

Đặng Đình Tôn

Lái xe

0984.385.648

 

ddton@hungyen.gov.vn

5

Nguyễn Phan Ánh

Lái xe

0976.361.189

 

npanh@hungyen.gov.vn

6

Nguyễn Thị Minh Huệ

Nhân viên

0916.555.268

 

ntmhue@hungyen.gov.vn

7

Ngô Văn Phóng

Nhân viên

0979.824.167

 

nvphong@hungyen.gov.vn

8

Bùi Quang Thắng

Nhân viên

0977.466.773

 

bqthang@hungyen.gov.vn

II

Phòng Kế hoạch – Tài chính – Tổng hợp

 

khtc.sct@hunyen.gov.vn

1

Nguyễn Kiên Cường

Trưởng phòng

0972.191.190

02213.863.524

nkcuong@hungyen.gov.vn

2

Nguyễn Văn Thắng

Phó trưởng phòng

0989.823.989

 

nvthang.ct@hungyen.gov.vn

3

Nguyễn Thị Huyền Trang

Chuyên viên

0363.705.345

02213.550.901

nthtrang@hungyen.gov.vn

4

Nguyễn Quốc Hưng

Chuyên viên

0912.683.434

 

nqhung@hungyen.gov.vn

5

Hoàng Thị Ghi

Chuyên viên

0982.356.880

 

htghi@hungyen.gov.vn

III

Phòng Quản lý công nghiệp

 

 

qlcn.sct@hunyen.gov.vn

1

Trần Minh Đức

Trưởng phòng

0973.130.481

02213.863.525

tmduc@hungyen.gov.vn

2

Phạm Thị Hải Hà

Phó trưởng phòng

0989.128.052

 

pthha@hungyen.gov.vn

3

Nguyễn Thị Thùy Linh

Phó trưởng phòng

0947.713.568

 

nttlinh@hungyen.gov.vn

4

Đàm Huy Bắc

Chuyên viên

0972.243.443

 

dhbac@hungyen.gov.vn

IV

Phòng Quản lý thương mại

 

 

qltm.sct@hunyen.gov.vn

1

Nguyễn Công Bá

Trưởng phòng

0904.133.132

02213.550.907

ncba@hungyen.gov.vn

2

Phan Thị Thắm

Phó trưởng phòng

0982.052.257

 

pttham@hungyen.gov.vn

3

Lê Thị Thu Hương

Phó trưởng phòng

0904.203.027

 

ltthuong@hungyen.gov.vn

4

Nguyễn Xuân Thọ

Chuyên viên

0988.838.773

 

nxtho@hungyen.gov.vn

5

Đoàn Hồng Anh

Chuyên viên

0948.352.277

 

dhanh@hungyen.gov.vn

V

Thanh tra Sở

 

 

thanhtra.sct@hunyen.gov.vn

1

Đào Thị Hưng

Phó chánh Thanh tra

0915.320.988

02213.865.897

dthung@hungyen.gov.vn

2

Tạ Minh Nhật

Chuyên viên

0907.603.578

 

tmnhat@hungyen.gov.vn

3

Đào Văn Thưởng

Chuyên viên

0985.619.384

 

dvthuong@hungyen.gov.vn

VI

Phòng Quản lý năng lượng

 

 

qlnl.sct@hunyen.gov.vn

1

Nguyễn Công Điệp

Trưởng phòng

0912.125.325

02213.862.780

ncdiep@hungyen.gov.vn

2

Đỗ Thị Thanh Huyền

Chuyên viên

0988.567.066

 

dtthuyen@hungyen.gov.vn

3

Nguyễn Văn Hợp

Chuyên viên

0988.422.389

 

nvhop@hungyen.gov.vn

VII

Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường

 

ktatmt.sct@hunyen.gov.vn

1

Lê Gia Mạnh

Trưởng phòng

0904.906.989

02213.551.581

lgmanh@hungyen.gov.vn

2

Vũ Huy Mạnh

Phó trưởng phòng

0987.478.287

 

vhmanh@hungyen.gov.vn

3

Nguyễn Quang Văn

Chuyên viên

0975.059.630

 

nqvan@hungyen.gov.vn

Tin mới nhất

LÃNH ĐẠO SỞ(23/07/2018 8:56 CH)

°
994 người đang online