Bộ máy tổ chức Sở Công Thương

Đăng ngày 30 - 07 - 2021
100%

 

1. Lãnh đạo Sở

- Giám đốc: Nguyễn Văn Thơ

- Phó Giám đốc: Trần Văn Cường

- Phó Giám đốc: Trần Thị Hồng Hạnh

- Phó Giám đốc: Nguyễn Xuân Bắc

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở

          - Văn phòng Sở;

          - Thanh tra Sở;

          - Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp;

          - Phòng Quản lý Thương mại;

          - Phòng Quản lý Công nghiệp;

          - Phòng Quản lý Năng lượng;

          3. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

          - Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hưng Yên.

Tin mới nhất

Các phòng chuyên môn thuộc Sở(30/06/2021 9:48 SA)

Đơn vị trực thuộc(29/06/2021 9:50 SA)

Danh bạ điện thoại, thông tin liên lạc(18/02/2021 9:15 CH)

°
36 người đang online