Đơn vị trực thuộc

Đăng ngày 09 - 11 - 2017
100%

         1. Chi cục trực thuộc Sở:

          Chi cục Quản lý thị trường Hưng Yên.

         2. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

          Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hưng Yên.

Tin mới nhất

°
186 người đang online