Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 08 - 11 - 2017
100%

Giám đốc: Nguyễn Văn Thơ

- Phó Giám đốc Trần Văn Cường.

- Phó Giám đốc Trần Thị Hồng Hạnh

 Phó Giám đốc Nguyễn Xuân Bắc

Tin mới nhất

Phân công nhiệm vụ lãnh đạo sở(04/05/2018 8:04 SA)

°
61 người đang online