Sở Công Thương tổ chức Lớp Tập huấn "người quản lý năng lượng" cho các đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm

Đăng ngày 12 - 08 - 2014
100%

Theo điều 33, 35 của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải phân công người quản lý năng lượng có đủ năng lực thực hiện quản lý năng lượng tại đơn vị.

Theo Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2013 thì trên địa bàn  tỉnh có 31 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. (Đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm là đơn vị có tổng mức tiêu thụ năng lượng từ 1000 TOE-tấn dầu tương đương trở lên). Nhằm giúp các đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm thực hiện tốt chức năng quản lý năng lượng tại đơn vị, từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 8 năm 2014 Sở Công Thương Hưng Yên phối hợp với Tổng cục Năng lượng - Bộ Công Thương, Công ty Cổ phần tiết kiệm năng lượng Bách Khoa tổ chức lớp tập huấn "Người quản lý năng lượng" cho các đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên-Cơ sở II, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Lớp tập huấn đã thu hút 46 cán bộ quản lý năng lượng của 22 trên tổng số 31 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh và 03 đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm của các tỉnh Hà Nam, Hải Dương tham dự . Theo số liệu quản lý, thống kê, một số cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm còn lại đã tham gia lớp tập huấn do Bộ Công Thương tổ chức từ những năm trước.

Tham dự lớp tập huấn các học viên được tìm hiểu Luật, Nghị định, các văn bản quy phạm pháp luật và trách nhiệm của cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải thực hiện, bên cạnh đó các học viên còn được trang bị những kiến thức cơ bản về quản lý năng lượng, các mô hình quản lý năng lượng hiệu quả. Từ những kiến thức được trang bị cộng với sự vận dụng linh hoạt vào mô hình quản lý năng lượng thực tế tại đơn vị, các doanh nghiệp sẽ góp phần thực hiện tốt chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của đơn vị, nhằm đảm bảo tiết kiệm ít nhất 2% năng lượng sử dụng đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và góp phần giảm giá thành sản phẩm, mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Tin mới nhất

Quyết định về việc Điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hưng Yên giai...(09/11/2020 2:46 CH)

Thông tin bổ sung CCN Làng nghề Hòa Phong và CCN Yên Mỹ vào Quy hoạch phát triển CCN tỉnh Hưng...(10/09/2020 1:58 CH)

Tập huấn tuyên truyền nâng cao nhân thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2019(14/11/2019 4:45 CH)

UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hưng...(20/09/2019 10:28 SA)

Hưng Yên: Giới thiệu mô hình trình diễn kỹ thuật chế biến gạo chất lượng cao (giai đoạn 1)(09/12/2018 6:13 SA)

Sở Công Thương tổ chức Hội nghị “Tập huấn nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và...(13/11/2018 2:36 CH)

Định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất Giấy được áp dụng từ ngày 10/01/2018(07/12/2017 4:03 CH)

THỰC HIỆN GIÁ BÁN ĐIỆN TỪ NGÀY 01/12/2017(07/12/2017 4:01 CH)

°
14 người đang online