Đẩy mạnh cải cách hành chính của Sở Công Thương năm 2014

Đăng ngày 01 - 08 - 2014
100%

Năm 2014, với phương châm "Phục vụ là công khai, minh bạch và thuận lợi", lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, Lãnh đạo sở Công thương Hưng Yên đã quán triệt, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức nghiêm chỉnh thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Đầu tiên là tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt các Nghị định, Thông tư, quyết định, chỉ thị của Chính phủ, Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh về Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, qua đó tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC, phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và ngành.

          Để đạt hiệu quả trong công tác CCHC, Lãnh đạo Sở đã yêu cầu các phòng chuyên môn xây dựng đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch. Thực hiện đúng quy trình trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, tuyển chọn người có năng lực, đáp ứng các vị trí việc làm công chức, viên chức ngày càng hiệu quả hơn. Cơ quan, đơn vị đổi mới công tác đánh giá công chức theo hướng đề cao trách nhiệm người đứng đầu và gắn với kết quả công vụ; thực hiện quy trình đánh giá công chức, đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai và chính xác. 100% phòng ban chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành và phục vụ công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

          Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật luôn được đề cao: Năm 2014, Sở đã xin ý kiến các cơ quan liên quan trước khi báo cáo UBND tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Quy định về thủ tục đầu tư xây dựng công trình ảnh hưởng đến hành lang công trình lưới điện cao áp và trách nhiệm quản lý, bảo vệ công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh; Hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học: "Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng điện năng, giảm tổn thất điện năng, góp phần giảm vốn đầu tư lưới điện nông thôn Hưng Yên";...

          Sở có bố trí cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định. Tổ chức niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để thuận tiện cho người dân, tổ chức đến liên hệ công tác. Lãnh đạo Sở đã bố trí cán bộ thực hiện việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân và tổ chức đối với quy định TTHC thuộc thẩm quyền.

          Việc triển khai xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức đã được các phòng ban và các đơn vị thuộc Sở triển khai đúng và hoàn thành đúng hạn báo cáo Sở Nội vụ thẩm định.

          Tiếp tục thực hiện khoán chi phí hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP và Nghị định số 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ. Dự toán, phân bổ, cân đối ngân sách nhà nước và quản lý chi tiêu của Sở, tạo sự chủ động và tăng cường trách nhiệm của các phòng, ban cơ quan, đảm bảo minh bạch, hiệu quả và công khai trong việc chi tiêu ngân sách. Thực hiện các Chương trình hành động của Chính phủ, tỉnh về thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực tài chính.

          Hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "Một cửa", đến nay đã đi vào nề nếp và được giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở 14 lĩnh vực theo quy định như: Cấp mới, cấp bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu, Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng LPG chai, Thẩm tra thiết kế kỹ thuật thi công - Dự toán công trình điện, Cấp, sửa đổi bổ sung giấy phép hoạt động điện lực trong Lĩnh vực phân phối và bán lẻ điện nông thôn tại địa phương, Cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất/kinh doanh đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Đăng ký thực hiện khuyến mại,... từ đầu năm đến nay Sở không nhận được đơn thư nêu vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính.

          Nhìn chung, công tác cải cách hành chính của Sở Công Thương đã đạt được những kết quả phấn khởi, thể hiện trên từng lĩnh vực cụ thể như về công tác cải cách thể chế, việc rà soát ngày càng hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan được thường xuyên. Công tác cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế "Một cửa", "Một cửa liên thông" ngày càng được quan tâm đẩy mạnh; nhất là việc đầu tư cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin, bố trí cán bộ, công chức có năng lực đáp ứng yêu cầu làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được tăng cường đầu tư xây dựng và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Đặc biệt, Sở áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động quản lý Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, giúp cho quy trình giải quyết công việc của cơ quan được minh bạch, chất lượng công việc được nâng lên đáng kể.

Tin mới nhất

SẢN PHẨM DỆT MAY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HBD(05/11/2020 2:20 CH)

Sở Công Thương tổ chức Hội nghị tập huấn ứng dụng tem điện tử truy xuất nguồn gốc(22/10/2020 11:00 SA)

Sở Công Thương tổ chức tập huấn sử dụng, khai thác; quảng bá giới thiệu và bán sản phẩm trên sàn...(17/07/2020 11:15 SA)

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm trên địa bàn...(04/06/2020 11:09 SA)

Sản phẩm dệt may của công ty CP sản xuất thời trang Dự Phát(05/12/2019 3:18 CH)

SẢN PHẨM DỆT MAY CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MAY PHƯƠNG NAM(30/10/2019 10:57 SA)

“Sách trắng công nghiệp Việt Nam”(29/10/2019 4:37 CH)

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2: Xây dựng sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh...(09/08/2019 11:18 SA)

°
685 người đang online