Thúc đẩy đồng bộ chương trình xây dựng nông thôn mới

Đăng ngày 26 - 12 - 2012
100%

2 năm qua, Sở Công Thương Hưng Yên đã tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) thành công.

Ông Vũ Đức Sơn- Giám đốc Sở Công Thương tỉnh đã có cuộc trao đổi với PV Báo Công Thương về những kết quả đạt được; những khó khăn cần tháo gỡ, nhằm thúc đẩy nhanh và đồng bộ chương trình xây dựng NTM ở Hưng Yên.

Xin ông cho biết, 2 năm qua, ngành công thương Hưng Yên đã làm được những gì cho Chương trình xây dựng NTM?

Ngành công thương Hưng Yên xác định rõ tầm quan trọng của Chương trình xây dựng NTM. Vì vậy, đã thực hiện tốt các phần việc trong phạm vi trách nhiệm được giao.

Cụ thể, về công tác quản lý chợ, Sở Công Thương đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Đề án xây dựng, phát triển hạ tầng thương mại nông thôn tỉnh giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020.

Sở đã xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ trên địa bàn, báo cáo UBND tỉnh xem xét phê duyệt; xây dựng mô hình chợ thí điểm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng Quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; xây dựng quy hoạch phát triển hạ tầng thương mại nông thôn đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Trên địa bàn nông thôn của tỉnh hiện nay có 82 chợ/145 xã, chủ yếu là chợ loại III.

Về công tác quản lý điện, Sở đã hoàn thành xây dựng Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 được Bộ Công Thương phê duyệt. Sau đó, đã tiến hành công bố quy hoạch và triển khai thực hiện. Sở Công Thương phối hợp với Ban quản lý dự án REII hoàn thành Dự án năng lượng nông thôn II giai đoạn gốc cho 31 xã, đưa vào khai thác sử dụng từ đầu năm 2011, đồng thời tiến hành triển khai và đẩy nhanh tiến độ Dự án năng lượng nông thôn II mở rộng cho 48 xã trên địa bàn; chỉ đạo ngành điện thực hiện tốt dự  án  IVO vay vốn ODA của Chính phủ Phần Lan.

Hiện nay, trên địa bàn nông thôn của tỉnh, 81/145 xã có hệ thống điện cơ bản, đảm bảo đạt tiêu chí về điện (chiếm 55,8% tổng số xã).

Ngoài thực hiện nhiệm vụ trong khuôn khổ 2 tiêu chí trên, Sở Công Thương đã có những hỗ trợ gì cho công tác khuyến công và xúc tiến thương mại, thưa ông?

Sở Công Thương đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tăng cường các hoạt động. Cụ thể,  trong năm 2011, đã hỗ trợ 1,394 tỷ đồng cho các cơ sở công nghiệp nông thôn thôn qua các chương trình đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề. Theo đó, đã đào tạo và tạo việc làm cho 1.700  lao động, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho một bộ phận lao động nông thôn, đảm bảo an sinh xã hội…

Năm 2012, hoạt động khuyến công tập trung vào một số nội dung chính: Đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề; xây dựng mô hình trình diễn, hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia hội chợ, phát triển thị trường...

Về hoạt động xúc tiến thương mại: Tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hội chợ thương mại trên địa bàn tỉnh nhằm giúp các doanh nghiệp có điều kiện giao thương, mở rộng thị trường, phát triển sản xuất - kinh doanh…

Đánh giá của ông về phần việc mà Sở Công Thương thực hiện chương trình xây dựng NTM?

Mặt được nổi trội nhất là các chợ trên địa bàn tỉnh bước đầu được quan tâm, có kế hoạch cải tạo, nâng cấp đầu tư, sửa chữa, xây dựng mới, đáp ứng được yêu cầu đề ra. Cùng với đó, việc đầu tư cải tạo nâng cấp và xây dựng mới hệ thống lưới điện ở khu vực nông thôn không chỉ góp phần giảm tổn thất điện năng mà còn phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng ngày càng tăng ở khu vực này.

Thông qua Dự án năng lượng nông thôn II, hiện nay, các xã tham gia đang được hưởng nguồn điện chất lượng ổn định, giá cả hợp lý, thúc  đẩy nhanh quá trình điện khí hóa nông thôn, mang lại hiệu quả kinh tế trực tiếp và lợi ích xã hội gián tiếp cho khu vực này, góp phần đảm bảo tiêu chí số 4 về điện trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Năm 2012 là năm đầu tiên tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cho 13 sản phẩm thuộc 8 đơn vị, trong đó đưa 6 nhóm sản phẩm của 6 đơn vị tham gia đi bình chọn đã đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, cấp khu vực, hoạt động trên đã góp phần quảng bá cho sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Hưng Yên khuyến khích cho các cơ sở CNNT tiêu biểu phát triển.

Thông qua hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại, đã tăng cường năng lực của các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, giải quyết việc làm cho lao động..., góp phần phát triển kinh tế nông thôn, đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại. Chẳng hạn, hiện nay, trên địa bàn xã có 82 chợ nông thôn, do nhiều năm không được đầu tư nên hệ thống hạ tầng chưa đáp ứng tiêu chuẩn chợ theo quy định. Việc đầu tư, thu hút đầu tư chưa đạt kết quả do vốn đầu tư lớn, trong khi kinh phí dành cho lĩnh vực này rất hạn chế; thiếu vốn đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp nên hầu hết các chợ chưa đạt theo tiêu chí số 7 trong Bộ tiêu chí quốc gia về NTM.

Về lĩnh vực điện, các nguồn vốn hỗ trợ đầu tư cho hệ thống điện ở nông thôn còn hạn chế. Mô hình quản lý điện nông thôn và cơ chế, chính sách như hiện nay sẽ khó thu hút được vốn đầu tư từ các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân. Hoạt động khuyến công còn hạn chế do quy trình, mức hỗ trợ còn thấp, không hấp dẫn các doanh nghiệp và cơ sở công nghiệp nông thôn.

Ông hãy phác họa vài nét về công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM của Sở Công Thương trong năm tới?

Bước sang năm 2013, Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với Ban quản lý dự án REII đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án năng lượng nông thôn II mở rộng; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo ngành điện thực hiện dự án IVO theo kế hoạch đã đề ra; bàn giao lưới điện nông thôn cho ngành điện quản lý; phối hợp với điện lực tỉnh có phương án đảm bảo cung cấp điện ổn định cho sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp và phục vụ đời sống nhân dân.

Bên cạnh đó, Sở tiếp tục hoàn thiện trình phê duyệt Quy hoạch phát triển hạ tầng thương mại nông thôn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Quy hoạch phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; nhân rộng mô hình chợ thí điểm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Xin cảm ơn ông!

Tin mới nhất

SẢN PHẨM DỆT MAY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HBD(05/11/2020 2:20 CH)

Sở Công Thương tổ chức Hội nghị tập huấn ứng dụng tem điện tử truy xuất nguồn gốc(22/10/2020 11:00 SA)

Sở Công Thương tổ chức tập huấn sử dụng, khai thác; quảng bá giới thiệu và bán sản phẩm trên sàn...(17/07/2020 11:15 SA)

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm trên địa bàn...(04/06/2020 11:09 SA)

Sản phẩm dệt may của công ty CP sản xuất thời trang Dự Phát(05/12/2019 3:18 CH)

SẢN PHẨM DỆT MAY CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MAY PHƯƠNG NAM(30/10/2019 10:57 SA)

“Sách trắng công nghiệp Việt Nam”(29/10/2019 4:37 CH)

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2: Xây dựng sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh...(09/08/2019 11:18 SA)

°
1028 người đang online