Ngành Công thương tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch hành động để thúc đẩy sản xuất công nghiệp, thương mại phát triển thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP và số 11/CP-NQ của Chính phủ

Đăng ngày 22 - 07 - 2011
100%

(SCT) Để thực hiện có kết quả mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII, Chính phủ ban hành 02 Nghị quyết số 02/NQ-CP và số 11/CP-NQ.

Triển khai thực hiện 02 Nghị quyết trên Bộ Công thương đã ban hành 02 Quyết định 500/QĐ-BCT ngày 27/01/2011 và 1018/QĐ-BCT ngày 04/03/2011; UBND tỉnh Hưng Yên ban hành chương trình hành động số 91/CTHĐ-UBND ngày 21/02/2011 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 tỉnh Hưng Yên. Sở Công thương xây dựng kế hoạch hành động số 162/KH-SCT ngày 21/3/2011 thực hiện Chương trình hành động số 91/CTHĐ-UBND của UBND tỉnh.

Bên cạnh thực hiện tốt chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp nhịp nhàng với các ban, ngành, đoàn thể, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, ngành Công thương Hưng Yên tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ sau:

- Xây dựng Chương trình phát triển CN - TTCN báo cáo UBND tỉnh trình BTV và BCH tỉnh uỷ ban hành nghị quyết chuyên đề; Trình UBND tỉnh ra Quyết định phê duyệt ban hành Chương trình phát triển CN - TTCN giai đoạn 2011-2015 làm căn cứ thực hiện.

- Tiếp tục triển khai xây dựng và rà soát các quy hoạch: Quy hoạch phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020; Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 2020; quy hoạch xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020; quy hoạch phát triển cụm công nghiệp giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020;…

- Phối hợp với Điện lực tỉnh có phương án đảm bảo cung cấp điện liên tục và ổn định cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu và các doanh nghiệp có sản phẩm công nghiệp chủ lực  của tỉnh.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát quản lý thị trường về lưu thông hàng hoá để ngăn chặn, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật các hiện tượng đầu cơ nâng giá, gian lận thương mại nhất là các mặt hàng thiết yếu nhằm duy trì bình ổn thị trường, giá cả; kịp thời xử lý hoặc đề xuất biện pháp xử lý để ổn định thị trường.

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền, đưa thông tin đầy đủ, kịp thời về các chủ trương, chính sách, định hướng để nhân dân hiểu, nhận thức đúng vai trò, ý nghĩa của Nghị quyết số 02 và 11/NQ-CP của Chính phủ.

- Tuyên truyền, vận động nhân dân và doanh nghiệp sử dụng hàng Việt Nam và triệt để thực hiện tiết kiệm trong sản xuất và tiêu dùng, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh để kiềm chế lạm phát, giảm nhập siêu.

 

Tin mới nhất

SẢN PHẨM DỆT MAY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HBD(05/11/2020 2:20 CH)

Sở Công Thương tổ chức Hội nghị tập huấn ứng dụng tem điện tử truy xuất nguồn gốc(22/10/2020 11:00 SA)

Sở Công Thương tổ chức tập huấn sử dụng, khai thác; quảng bá giới thiệu và bán sản phẩm trên sàn...(17/07/2020 11:15 SA)

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm trên địa bàn...(04/06/2020 11:09 SA)

Sản phẩm dệt may của công ty CP sản xuất thời trang Dự Phát(05/12/2019 3:18 CH)

SẢN PHẨM DỆT MAY CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MAY PHƯƠNG NAM(30/10/2019 10:57 SA)

“Sách trắng công nghiệp Việt Nam”(29/10/2019 4:37 CH)

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2: Xây dựng sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh...(09/08/2019 11:18 SA)

°
651 người đang online